Nieuws

Gepubliceerd op 23/05/2019

Inschrijven voor de taallessen tot 6 september

In de week van 9 september start een nieuwe reeks taallessen in de gemeente. Je kunt kiezen uit Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij!

Gepubliceerd op 20/01/2020

6 nieuwe vacatures

Wij zijn opzoek naar 6 nieuwe collega’s! Administratief medewerker Technische Dienst, Sportpromotor +Zaalwachter sportcomplex Het Veld, Technisch assistent – toezichter recyclagepark, Technisch assistent elektricien, Technisch assistent – schrijnwerker (vervangingscontract) en Technisch beambte schoonmaakdienst. soliciteren kan nog tot 9 februari!

Gepubliceerd op 20/01/2020

Beslissing windmolens

De Minister van Omgeving heeft op 15 januari opnieuw een beslissing genomen over de omgevings-vergunningsaanvraag van W-kracht voor de plaatsing van 2 windmolens te Bisschoppenbos en Waterschap zn. Dit nadat de eerdere vergunning werd vernietigd door de rechtbank. De minister besliste daarop om de vergunning voor beide windmolens te weigeren. De ter inzage legging van deze beslissing zal lopen van 24 januari 2020 tot 23 februari 2020.

Gepubliceerd op 20/01/2020

Grabbelpas Krokusvakantie

Gedurende de volledige krokusvakantie kan je komen grabbelpassen! Je kan lekker cupcakes 🧁maken, bowlen 🎳, padel 🎾,... enz! Meer info over het volledige programma kan je terugvinden op de website van de gemeente. Inschrijven kan vanaf 20 januari.

Gepubliceerd op 16/01/2020

Vacature: Technisch beambte schoonmaakdienst

Je reinigt, onderhoudt en verzorgt op regelmatige tijdstippen de aan jou toegewezen gebouwen
, je houdt de sanitaire voorzienigheden op elk moment zuiver, je kuist op regelmatige tijdstippen de ruiten. 

Gepubliceerd op 16/01/2020

Vacature: Technisch assistent – schrijnwerker

Je voert allerlei schrijn- en timmerwerk uit, je plaatst op een correcte manier ramen, deuren en
trappen, je maakt en plaats kasten en ander meubilair, je legt houten vloeren en plaatst gyproc en isolatie

Gepubliceerd op 16/01/2020

Vacature: Technisch assistent Elektricien

Je herstelt defecten aan installaties, je onderhoudt op regelmatige tijdstippen de
verwarmingsinstallaties, de warmwater- en verlichtingsinstallaties, je installeert en onderhoudt
de gasinstallaties in de gemeentelijke gebouwen volgens de geldende veiligheidsvoorschriften, je zorgt voor de verbetering en aanpassing van allerhande elektrische installaties volgens de geldende
veiligheidsvoorschriften, je voert allerlei elektriciteitswerken uit bij occasionele gelegenheden (markten,
gemeentelijke manifestaties, kerken, feestverlichting, …)

Gepubliceerd op 16/01/2020

Vacature: Technisch assistent – toezichter recyclagepark

Je houdt toezicht op de correcte sortering van de verschillende afvalproducten en begeleidt de
bezoekers, je bent verantwoordelijk voor het naleven van de reglementen en richtlijnen, je houdt het
recyclagepark proper en in orde, je voert onderhoudswerkzaamheden uit op en rond het recyclagepark, je registreert ophalingen en leveringen van containers

Gepubliceerd op 16/01/2020

Vacature: Sportpromotor + Zaalwachter

Je ondersteunt het diensthoofd Sport & Jeugd bij de organisatie, voorbereiding en uitwerking
van het gemeentelijk sportaanbod • Je organiseert schoolsportdagen, je beheert het klein sportmateriaal, je begeleidt verschillende sportactiviteiten

Gepubliceerd op 15/01/2020

Vacature: administratief medewerker Technische Dienst

Ben jij een administratieve duizendpoot? Heb jij kennis van technische dossiers en hou je ervan om contacten te onderhouden met o.a. architecten en studiebureaus?

Solliciteren kan nog tot 9 februari!

Gepubliceerd op 13/01/2020

Schadevergoeding Rampenfonds Storm

De storm en rukwinden die plaatsgevonden hebben tussen 9 en 15 maart 2019 werden erkend als algemene ramp. De erkenning geldt ook voor het grondgebied Zandhoven. Inwoners, eigenaren of landbouwers die schade hebben geleden door de betreffende storm of rukwinden aan eigendommen of op percelen in Zandhoven kunnen vanaf nu een schadevergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds