Gepubliceerd op 12/10/2023

Infosessie Verordening conformiteitsattesten

Infosessie Verordening conformiteitsattesten

De gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium van groot belang. Daarom willen we de verhuurders stimuleren een conformiteitsattest aan te vragen.

Wat is een conformiteitsattest?
Een conformiteitsattest is een officieel document. Het geeft aan of de woning voldoet aan de gewenste veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen.

Is het attest verplicht?
Het attest is geen verhuurvergunning, maar is wel verplicht in onze gemeente omdat er een gemeentelijke verordening is opgemaakt.   De verordening is al enkele jaren in werking.

Met deze verordening wenst de gemeente (gefaseerd) alle huurwoningen te screenen, beginnend met de oudste woningen. Bij elke nieuwe inhuring, zal de eigenaar een uitnodiging ontvangen om een conformiteitsattest aan te vragen.

 

Een conformiteitsattest aanvragen?

Het conformiteitsattest kan enkel door de verhuurder aangevraagd worden voor elke huurwoning. Je kan hiervoor terecht bij het gemeentelijk woonloket of via de website www.igean.be/conformiteitsattest

 

 

Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse door een woningcontroleur van IGEAN. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de woning voldoet aan minimale normen van de Vlaamse Codex Wonen.

De woningcontroleur bekijkt de buitenkant van de woning.

Buigt het dak door? Zijn er scheuren in de muur? Staat de schouw stabiel? Is dubbel glas aanwezig (verplicht sinds 2020)? …

Vervolgens wordt de binnenkant onderzocht.

Is de elektrische installatie in orde? Zijn er 2 geaarde stopcontacten aanwezig in de keuken? Zijn open gastoestellen voldoende verlucht? Zijn kooktoestellen correct aangesloten? Zijn de sanitaire functies in orde? Zijn trappen veilig? …

Ook wordt de aanwezigheid van rookmelders op elke verdieping gecheckt. Zijn deze er niet, dan wordt er geen conformiteitsattest afgeleverd.

 

Als de huurwoning voldoet aan de vooropgestelde normen,  kan het conformiteitsattest afgeleverd worden door de burgemeester.

 

Wil je hierover meer weten? Of heb je vragen? Schrijf je in voor onze infosessie.

 

Infoavond

Op donderdag 16.11.2023 om 19.30 u organiseert IGEAN in samenwerking met de gemeenten een infosessie. Deze vindt plaats in zaal Half Diep te Kontich.

Inschrijven kan via https://www.igean.be/form/infoavondverordeningCA