Gepubliceerd op 22/04/2024

Langlevegem

Provincie Antwerpen, IGEAN en 7 gemeenten stellen 'Langlevegem' voor, een thuis voor elke levensfase

Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel ronden Gewoontebrekertraject van provincie Antwerpen en IGEAN succesvol af

We leven langer. Tegen 2040 is één op de vier inwoners in provincie Antwerpen ouder dan 65 jaar, een stijging van 100.000 inwoners binnen deze leeftijdscategorie. Demografische veranderingen zoals vergrijzing en gezinsverdunning creëren heel wat uitdagingen, ook voor onze woningmarkt. Zo is in veel gemeenten de woningvoorraad onvoldoende aangepast.

Hoe passen we grote vrijstaande woningen aan de noden aan van bewoners die langer leven? Hoe creëren we bereikbare woonomgevingen, afgestemd op álle bewoners?

De voorbije twee jaren bogen de gemeenten Malle, Ranst, Schilde, Wommelgem, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel zich samen met hun inwoners over deze vraagstukken. In deze zeven gemeenten wonen vele mensen verspreid, buiten de kernen, soms ver verwijderd van de nodige voorzieningen. Ouderen kiezen er vaak voor om te blijven wonen in te verouderde huizen, terwijl jonge gezinnen moeite hebben om een geschikte woning te vinden. Onder de toepasselijke naam geWOONtebreker gingen de gemeenten samen met IGEAN, Provincie Antwerpen en Wonen in Vlaanderen sleutelen aan hun woonbeleid.

De resultaten bundelen ze in de inspiratiegids ‘Wonen in de tijd’ en de voorstelling van een fictief dorp Langlevegem. Daarnaast is er ook een methodiek ontwikkeld voor het aanduiden van levensloopbestendige woonomgevingen en een toetskader voor levensloopbestendige woningen.

Meer informatie vind je hier:

www.igean.be/gewoontebreker-aandacht-voor-levensloopbestendig-bouwen-en-wonen