Gepubliceerd op 05/02/2024

Montensbos – Publieke Consultatie Natuurbeheerplan

Het natuurbeheerplan is in digitale vorm van 12 februari t.e.m. 15 maart 2024 te consulteren op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos:

Voor het Montensbos te Massenhoven werd een natuurbeheerplan opgemaakt in functie van het te voeren natuur- en bosbeheer.

In het domein, dat gelegen is in de vallei van de Tappelbeek en behoort tot het Natura 2000 netwerk, vertegenwoordigen met name de natte en de droge bossen een hoge natuurwaarde. Op minstens 25% van de oppervlakte wordt een verbetering van de natuurwaarden nagestreefd (Natuurbeheerplan Type 2) in de vorm van bijkomende bosomvorming en aandachtspunten voor het soortenbeheer.
Het natuurbeheerplan geeft aan met welke maatregelen het beheer gedurende de volgende 24 jaar gevoerd zal worden, en welke maatregelen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de Vlaamse Overheid.

Het natuurbeheerplan is in digitale vorm gedurende de periode van de publieke consultatie van 12 februari t.e.m. 15 maart 2024 te consulteren op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Eventuele opmerkingen of bezwaarschriften kunnen tijdens de periode van de publieke consultatie gericht worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen, of bij voorkeur via email aan ivan.schoemans@vlaanderen.be