Gepubliceerd op 29/03/2021

Ontwerp Nationaal Waterprogramma 2022-2027 – Nederland

In Nederland ligt het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling ter inzage van de bevolking. Omdat het thema grensoverschrijdend is, wordt dit programma ook bij ons bekendgemaakt aan de bevolking.

 

De documenten liggen ter inzage van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021. Je kan ze raadplegen via https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/.

 

Opmerkingen moeten rechtstreeks bij de Nederlandse instantie ingediend worden.

  • Digitaal – Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op de projectpagina. https://www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma/ontwerp+nwp/default.aspx  U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen.
  • Schriftelijk – U kunt uw zienswijze naar onderstaand adres versturen:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Participatie

o.v.v. (PROJECTNAAM)

Postbus 20901

  • Den Haag
  • Mondeling – Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon (070) 456 89 99. U wordt dan teruggebeld door een notulist, die uw zienswijze zal noteren

 

Meer informatie over dit project is te vinden op www.helpdeskwater.nl/nwp