Gepubliceerd op 01/06/2021

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen – Buitengewoon gewoon

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw is het netwerk voor palliatieve zorg voor de regio Antwerpen. PHA wil de levenskwaliteit van de palliatieve patiënten en van hun omgeving optimaliseren.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: het geheel van zorgverlening aan patiënten waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve therapieën reageert.

Voor de begeleiding van deze patiënten bij hun levenseinde is een totaalzorg van essentieel belang, zowel op het fysieke, psychische, sociale als morele vlak.

Het belangrijkste doel van de palliatieve zorg is deze zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en maximale autonomie te bieden.

Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het resterende leven van deze patiënt en nabestaanden te waarborgen en te optimaliseren.

Vorig jaar stelden we aan acteur Ivan Pecnik de vraag om ambassadeur vrijwilliger van PHA te willen worden. Palliatieve zorg ligt hem nauw aan het hart en hij ging graag in op onze vraag.

Tijdens dit gratis informatiemoment zal er meer informatie worden gegeven over de werking van PHA, de vrijwilligerswerking en zal Ivan Pecnik over zijn ervaring als ambassadeur vrijwilliger vertellen.

DATUM

Woensdag 8 september 2021

16.00 – 17.00 uur

SPREKERS

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen en Ivan Pecnik

DOELGROEP

Voor alle geïnteresseerden

LOCATIE

Deze vorming zal online doorgaan via Teams. U ontvangt enkele dagen voor aanvang een link. Kijk ook zeker in uw spam/ongewenste email. Bij de start van de opleiding klikt u op deze link en komt u automatisch in de lesomgeving terecht. U hoeft hier niets voor te downloaden.

PRIJS

Gratis

Inschrijven kan tot uiterlijk 6 september.