Gepubliceerd op 16/04/2024

PMD ophaling verschuift van 1 mei naar 30 april

In mei staan er een aantal feestdagen op de kalender, dat heeft gevolgen voor de afvalinzameling – zowel op het recyclagepark als aan huis.

Alle wijzigingen staan al vermeld op de (papieren) ophaalkalender en in de Recycle! app. Toch leert ervaring ons dat een kleine reminder geen kwaad kan

Omwille van de feestdag van woensdag 1 mei (dag van de arbeid) verschuift de ophaling van het PMD van woensdag 1 mei naar dinsdag 30 april.