Gepubliceerd op 30/10/2023

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Disselbraak

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Disselbraak wordt gedeeltelijk herzien. Het RUP zal een woonzone aanduiden op de voormalige site van IBC aan de Ringlaan. Over de start- en procesnota werd een publieke raadpleging en participatie georganiseerd van
9 november 2023 tot en met 8 januari 2024 – 12u.

Je kon de documenten inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis en op de gemeentelijke website. Er volgde ook een infomoment op 27 november 2023 om 19.30u in het gemeentehuis.
Opmerkingen op de start-en procesnota dienden uiterlijk 8 januari 2024 aangetekend verzonden te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven of afgegeven worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Na de publieke raadpleging is de startnota aangepast naar de scopingsnota waarin de ontvangen reacties en adviezen in zijn verwerkt.

 

dienst Ruimtelijke Ordening
Liersebaan 12
03 410 16 48