Gepubliceerd op 05/06/2024

RUP Disselbraak

Het gemeentelijk RUP Disselbraak wordt gedeeltelijk in herziening gesteld. Het RUP heeft als voornaamste doel om een woonzone aan te duiden op de voormalige site van IBC langsheen de Ringlaan. De gemeenteraad heeft op 23 mei 20204 het RUP voorlopig vastgesteld. Over het RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 juni 2024 tot 11 augustus 2024. De documenten liggen gedurende deze periode ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis en zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website.

Als u bij het plan opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u dat schriftelijk doen, uiterlijk op 11 augustus 2024. U dient uw opmerkingen te versturen naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven) of af te geven bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis ter attentie van de GECORO of via e-mail naar omgeving@zandhoven.be.