Gepubliceerd op 03/02/2022

Subsidies platteland – LEADER

In de provincie Antwerpen zijn drie LEADER-gebieden, elk met hun eigen thematische focus. Gemeente Zandhoven valt in het gebied Kempen Zuid.

De drie thema’s waarbinnen je projectidee kan passen zijn: Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen, Streekidentiteit en Leefbare dorpen. Op www.leaderprovincieantwerpen.be/leader-kempen-zuid vind je meer informatie over de thema’s.

 

Nieuw in deze subsidieoproep is dat we vooral op zoek gaan naar gebiedsgerichte projecten. Een van de voorwaarden is dat er deelnemers uit ten minste vier LEADER-gemeenten actief aan het project bijdragen.

 

PRAKTISCHE SESSIES

Om jou te inspireren en te helpen je idee vorm te geven, organiseren we op vrijdagnamiddag 18 februari 2022 een online infosessie over de subsidiemogelijkheden. Daarna heb je nog vijf weken tijd om je idee verder vorm te geven. Op 28 maart is de deadline voor het indienen van je idee, nadien kun je niet meer deelnemen.

Deelname aan de infosessie is gratis, inschrijven via een online formulier is verplicht. Je vindt alle formulieren en bijkomende data op onze website: www.provincieantwerpen.be > subsidieloket > alle subsidies > subsidies platteland > meer info.

 

NOG MEER MOGELIJKHEDEN

Surf voor meer info over LEADER en andere subsidieprogramma’s die worden gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de Provincie Antwerpen, naar https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/plattelandsbeleid/subsidies-platteland-.html. Andere vragen? Contacteer ons op platteland@provincieantwerpen.be.

 

OVER LEADER

LEADER  is een Europees subsidieprogramma voor projecten die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Uniek aan de LEADER-aanpak is dat de ideeën van onderuit groeien tot volwaardige projecten. Er zijn 3 LEADER-gebieden in onze provincie. In totaal zijn er 31 Kempische gemeenten waarin zowel lokale overheden, organisaties, plaatselijke verenigingen én ondernemers in aanmerking  komen voor subsidies. Allemaal kunnen ze hun steentje bijdragen aan de verdere (plattelands)ontwikkeling van gemeente en regio. Meer info op www.leaderprovincieantwerpen.be.