Gepubliceerd op 05/06/2024

Tweede leven voor Domein Fatima in Pulle

Domein Fatima in Pulle, deelgemeente van Zandhoven, is zo goed als klaar om opnieuw bezoekers te ontvangen. Stichting Kempens Landschap legt momenteel de laatste hand aan de opwaardering van de religieuze rustplek. Daarvoor sloeg ze de handen in elkaar met gemeente Zandhoven, de Kerkfabriek en de vrijwilligers van het domein. De Stichting kon voor het project rekenen op een plattelandssubsidie van zo’n 93.000 euro via LEADER Kempen Zuid.

Domein Fatima is een bedevaartsoord in Pulle bij Zandhoven. Het domein van 1,8 hectare bevat verschillende religieuze landschapselementen zoals kapelletjes, kruiswegen en een Mariagrot. In 2021 nam Stichting Kempens Landschap deze merkwaardige plek in erfpacht. Gedeputeerde Kathleen Helsen, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: “Domein Fatima is een plek waar veel buurtbewoners naartoe trekken om tot rust te komen. Stichting Kempens Landschap neemt het beheer én de opwaardering van deze kostbare groene long voor haar rekening. Om deze unieke plaats te versterken en de site verder te ontwikkelen als onthaastingsplek, klopte de Stichting bij LEADER aan voor een subsidie.”

Beleving voorop

Om Domein Fatima een tweede leven te geven, werkte Stichting Kempens Landschap een visieplan uit waarin de toekomst- en opwaarderingsmogelijkheden in kaart werden gebracht. In samenwerking met PLOT, experts in participatiemanagement, rondde de Stichting in 2022 een participatietraject af waarbij vrijwilligers en omwonenden mee de nieuwe plannen voor het domein uittekenden. Van meet af aan was duidelijk dat Domein Fatima een plek moest worden waar je het erfgoed echt kan beleven. Gedeputeerde Jan De Haes, covoorzitter van Stichting Kempens Landschap: “Door de typische landschapselementen te herstellen en het domein verder te verfraaien, toveren we Domein Fatima om tot een plaats met een grotere betekenis. Het wordt zo een verhaal van stilte, schoonheid en bewustwording, waarbij beleving centraal staat.”

Shelter met picknickzone

Stichting Kempens Landschap startte begin 2024 met de concrete opwaardering van Domein Fatima. Als eerste stap legde ze nieuwe bloemperken met een zitrand aan. Voor de grote kapel werd een gloednieuwe, cirkelvormige bank geplaatst. De bestaande shelter werd afgebroken en vervangen door een nieuwe met overdekte picknickzone. Daarnaast integreerde de Stichting sanitair voor mindervalide bezoekers in de shelter. Ook de grote kapel onderging een restauratie. Het groen op het domein kreeg eveneens een grondige opknapbeurt: zo werden er o.a. heel wat nieuwe planten toegevoegd. Tot slot vernieuwde Stichting Kempen Landschap ook beide toegangspoorten naar het domein.

In tussentijd legt gemeente Zandhoven de laatste hand aan een draadafsluiting en aan de elektriciteit in de shelter. Daarnaast zal het lokale bestuur ook de kleine, stenen kapelletjes in eigen beheer opsmukken. Als alles volgens schema verloopt, zullen de werken midden augustus afgerond zijn.

LEADER Kempen Zuid

Voor de opwaardering van het domein kan Stichting Kempens Landschap rekenen op 93.000 euro financiële steun van LEADER Kempen Zuid, een Europees subsidieprogramma waarin samenwerken aan het versterken van het platteland centraal staat. Het totale kostenplaatje van de opwaardering bedraagt zo’n 143.000 euro. Het lokaal bestuur van Zandhoven neemt de rest voor haar rekening.

Luc Van Hove, burgemeester van Zandhoven, is opgetogen over de samenwerking met Stichting Kempens Landschap voor de opwaardering van het domein. “Stichting Kempens Landschap brengt niet alleen een schat aan expertise mee, maar weet ook steeds de nodige financiële middelen voor projecten aan te trekken. Het feit dat de Stichting zich over dit unieke stukje erfgoed in onze gemeente ontfermt, stemt mij bijzonder tevreden.”