Gepubliceerd op 03/11/2022

Een verkeersveiligere schoolomgeving

Na heel wat onderzoek, buurtbabbels en proefopstellingen kwamen we tot een optimaal nieuw mobiliteitsplan voor de schoolomgeving in Zandhoven.
Door de buurt deels fietsstraat en deels zone 30 te maken, zijn we ervan overtuigd de straten rondom de school een stuk veiliger te kunnen maken voor de vele fietsers.

Wist je dat de eerste fietsstraat in België trouwens pas verscheen in 2011? 

De regels zijn dat: 

    • je geen fietsers mag inhalen
    • je max 30km/u mag rijden (dat geldt trouwens ook voor de fietser)
    • voorrangsregels blijven van kracht -> als er voorrang van rechts geldt, dan moeten ook fietsers voorrang geven aan verkeer dat van rechts komt.

Op dit plannetje zie je welke straten zone 30 zijn geworden en welke nu een fietsstraat zijn!