Gepubliceerd op 28/04/2022

Voorzorgmaatregelen van kracht in de omgeving van de brandweerkazerne en De Populier door mogelijk verhoogde PFAS-waarden

Het gemeentebestuur vraagt de omwonenden van de brandweerkazerne (Schildebaan 2) en de Populier en het gemeentemagazijn (Populierenhoeve 22) om een aantal voorzorgsmaatregelen na te leven om mogelijke blootstelling aan PFAS te beperken. De mensen die wonen in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg  en de maatregelen die ze best in acht nemen.

Deze sites zijn mogelijk risicovol doordat er in een ver verleden brandblusoefeningen met PFAS-houdend blusschuim hebben plaatsgevonden. De kans op blootstelling is klein, maar uit voorzorg adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om in een straal van 100 meter rondom deze plaatsen tijdelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Er is nog verder onderzoek naar de daadwerkelijke aanwezigheid van PFAS noodzakelijk. Zodra de resultaten van deze onderzoeken gekend zijn, kunnen deze voorzorgsmaatregelen herbekeken worden.

De maatregelen omvatten zaken die je kan doen om de inname van PFAS zoveel mogelijk te beperken. Bij blootstelling aan PFAS treden er geen acute gezondheidseffecten op. Maar het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Langdurige en herhaalde blootstelling kan zo leiden tot oplopende hoeveelheden PFAS in de mens en dat kan op lange termijn tot gezondheidseffecten leiden. Daarom is het aangewezen om blootstelling te vermijden waar het kan, en daar dienen deze voorzorgsmaatregelen voor.

Het lokale bestuur en het agentschap Zorg en Gezondheid adviseren deze voorzorgsmaatregelen:

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of willen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van uw eigen kippen.
 • Eigen eieren deponeer je voorlopig in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.

Grondwater

 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en groenafval

 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het recyclagepark.

Hygiëne

 • was uw handen, zeker voor de maaltijd
 • Maak uw huis binnen en buiten schoon met water.

Verder onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Daarom raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid deze maatregelen aan uit voorzorg. Bijkomende bodemonderzoeken in de ruime omgeving en op de risicolocatie zelf moeten de situatie beter in kaart brengen. Deze worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken kan het Agentschap de maatregelen indien nodig aanpassen of permanent maken.

In heel Vlaanderen geldt sowieso het advies rond gezonde voeding om de aanbevelingen in de voedingsdriehoek te volgen. Gebruik daarbij een mix van voeding van verschillende bronnen (winkel, zelf-geteeld, …).

Meer info over PFAS  op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling .