Gepubliceerd op 22/06/2023

Zwembad Pulderbos blijft definitief dicht

Nadat het zwembad in Pulderbos net voor de kerstvakantie werd gesloten omwille van technische problemen aan het dak, besliste IGEAN na overleg met de gemeenten Zandhoven en Zoersel om de zwembadactiviteiten niet meer te hervatten. Rekening houdend met de hoge kosten die nodig zijn voor een herstelling in combinatie met de verdienstelijke leeftijd van het gebouw, is het aangewezen om de exploitatie van het zwembad aan de Reebergenlaan definitief te stoppen.
Technische problemen
Na een controle eind vorig jaar kwam een technisch probleem aan het dak aan het licht. Daarop beslisten alle partijen meteen om de veiligheid te laten primeren en het zwembad preventief te sluiten. De afgelopen maanden heeft een gespecialiseerd studiebureau de nodige inschattingen en bijhorende kostenramingen opgemaakt om het zwembad opnieuw operationeel te krijgen.
Een te hoge kostprijs in combinatie met de ouderdom van het gebouw zelf – het dateert van 1972 – maakt dat het niet meer aangewezen is tot herstelling van het dak over te gaan. In overleg met de betrokken gemeenten Zandhoven en Zoersel werd daarom beslist de exploitatie van het zwembad stop te zetten.

Wat met je zwembeurtenkaart ?
Heb je nog zwembeurten op je zwembeurtenkaart staan dan kan je hiermee vanaf maandag 26 juni 2023 tot 31 december 2023 terecht aan het onthaal van de gemeente Zandhoven of Zoersel. Daar geef je de kaart(en) af en worden je gegevens genoteerd. De financiële dienst zorgt voor de terugbetaling van de beurten die je niet gebruikte (1,66 euro per beurt voor volwassenen en 1 euro per beurt voor kinderen).