De organisatie van een klein of groot evenement moet je altijd melden bij de gemeente. In de meeste gevallen heb je immers een officiële toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. Gaat het om een privéactiviteit op privédomein, dan is er geen toelating nodig.

Voor kleine activiteiten volstaat het om een briefje of e-mail te sturen naar het college van burgemeester en schepenen (Liersebaan 12, 2240 Zandhoven) met daarin de belangrijkste gegevens:

  • naam en omschrijving van de activiteit
  • datum van de activiteit
  • plaats van de activiteit
  • naam organiserende vereniging
  • naam contactpersoon (adres, telefoon en e-mailadres)
  • het verwachte aantal bezoekers

Grotere activiteiten vraag je aan bij de dienst Noodplanning met het aanvraagformulier voor de organisatie van evenementen.

Wanneer moet ik een aanvraag doen bij de dienst Noodplanning?

  • Wanneer de volledige activiteit of een gedeelte ervan plaatsvindt op het openbaar domein (bv. een gemeenteplein)
  • Wanneer je voor de activiteit een straat, plein, parking of andere openbare plek tijdelijk wil afsluiten of parkeervrij maken.
  • Wanneer je muziek wil spelen, luider dan 85 dB(A).

Vul het aanvraagformulier volledig in en bezorg het ten laatste drie maanden voor de activiteit aan de dienst Noodplanning.

Documenten

Contact

Iris Van Cutsem
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 37