Organiseer zelf

De organisatie van een klein of groot evenement moet je altijd melden bij de gemeente. In de meeste gevallen heb je immers een officiële toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. Gaat het om een privéactiviteit op privédomein, dan is er geen toelating nodig.

De gegevens van de aanvraag worden gedeeld met de openbare instanties die advies moeten geven over het evenement.