Organiseer zelf

Evenement aanvragen

De organisatie van een klein of groot evenement moet je altijd melden bij de gemeente. In de meeste gevallen heb je immers een officiële toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. Gaat het om een privéactiviteit op privédomein, dan is er geen toelating nodig.

Voor kleine activiteiten volstaat het om een briefje of e-mail te sturen naar het college van burgemeester en schepenen (Liersebaan 12, 2240 Zandhoven) met daarin de belangrijkste gegevens:

  • naam en omschrijving van de activiteit
  • datum van de activiteit
  • plaats van de activiteit
  • naam organiserende vereniging
  • naam contactpersoon (adres, telefoon en e-mailadres)
  • het verwachte aantal bezoekers

Grotere activiteiten vraag je aan bij de dienst Noodplanning met het aanvraagformulier voor de organisatie van evenementen.

Wanneer moet ik een aanvraag doen bij de dienst Noodplanning?

  • Wanneer de volledige activiteit of een gedeelte ervan plaatsvindt op het openbaar domein (bijv. een gemeenteplein)
  • Wanneer je voor de activiteit een straat, plein, parking of andere openbare plek tijdelijk wil afsluiten of parkeervrij maken.
  • Wanneer je muziek wil spelen, luider dan 85 dB(A).

Vul het aanvraagformulier volledig in en bezorg het ten laatste drie maanden voor de activiteit aan de dienst Noodplanning.

Documenten

Buurtfeest

Met de straat of wijk een buurtfeest organiseren? Prima idee! De gemeente helpt jullie graag op weg met materiaal, signalisatie om de straat af te sluiten én een subsidie van 125 euro aan geschenkencheques. Je vindt de voorwaarden in het reglement. Gebruik het officiële aanvraagformulier om je activiteit ten laatste 1 maand vooraf in te dienen bij de dienst Secretariaat.

Documenten

Rommelmarkten

Iedereen mag een rommelmarkt, tweedehandsbeurs of garageverkoop organiseren. Voor de organisatie van zo’n markt heb je een toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Wil je een rommelmarkt organiseren? Vul dan het aanvraagformulier voor evenementen in en bezorg het aan de dienst Noodplanning. Vergeet niet om een inplantingsplan toe te voegen. Op zo’n plan geef je aan hoe de markt er precies zal uitzien: waar de standen staan, waar de vrije doorgangen zijn, welke duidelijke herkenningspunten er zijn, … Dit plan is belangrijk voor de veiligheid en wordt voorgelegd aan brandweer en politie.

Op rommelmarkten, tweedehandsbeurzen en garageverkopen mogen geen nieuwe producten verkocht worden. Particulieren mogen alleen hun eigen zoldervoorraden verkopen. Professionele verkopers van curiosa en snackverkopers mogen deelnemen als ze een geldige leurkaart hebben.

Publiciteit

Je kunt in Zandhoven ook op verschillende manieren publiciteit maken voor je evenement.

UiT-databank

Voer je evenement in bij de UiT-databank, dan verschijnt het automatisch in onze UiT-in-Zandhovenkalender op de website en in het gemeenteblad.

Infostanden

Op de invalswegen van elke deelgemeente staat een infostand. Hier kun je als vereniging een activiteit aankondigen met inschuifborden. Gebruik hiervoor de knop ‘Vul het formulier online in’.

Plakzuilen

In elke deelgemeente staat een plakzuil. Hier kan je als vereniging een activiteit aankondigen. Opgelet: zelf plakken is verboden, tenzij voor Zandhovense verenigingen die vooraf een toelating kregen van het schepencollege. Neem contact op met de dienst Secretariaat om te weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw vereniging.

Reclame langs gemeentewegen

Het is verboden reclame te maken voor activiteiten langs de weg in Zandhoven. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen toestaan.

Reclame langs de gewestweg (N14)

Het is verboden reclame te maken voor activiteiten langs de gewestweg in Zandhoven. Enkel het Agentschap Wegen & Verkeer (District Geel) kan hierop een uitzondering toestaan. De vraag voor een uitzondering verloopt altijd via de gemeente. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier voor reclame langs gewestwegen.

Vul het formulier online in

Documenten

Contact

Stefanie Van Egdom
Dienst Secretariaat
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 43