Je kunt in Zandhoven ook op verschillende manieren publiciteit maken voor je evenement.

UiT-databank

Voer je evenement in bij de UiT-databank, dan verschijnt het automatisch in onze UiT-in-Zandhovenkalender op de website en in het gemeenteblad.

Infostanden

Op de invalswegen van elke deelgemeente staat een infostand. Hier kun je als vereniging een activiteit aankondigen met inschuifborden.

Vul het formulier online in

Plakzuilen

In elke deelgemeente staat een plakzuil. Hier kan je als vereniging een activiteit aankondigen. Opgelet: zelf plakken is verboden, tenzij voor Zandhovense verenigingen die vooraf een toelating kregen van het schepencollege. Neem contact op met het onthaal om te weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw vereniging.

Reclame langs gemeentewegen

Het is verboden reclame te maken voor activiteiten langs de weg in Zandhoven. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen toestaan.

Reclame langs de gewestweg (N14)

Het is verboden reclame te maken voor activiteiten langs de gewestweg in Zandhoven. Enkel het Agentschap Wegen & Verkeer (district Brecht) kan hierop een uitzondering toestaan. Vraag hiervoor toelating via het digitale loket van het Agentschap Wegen & Verkeer: https://wegenenverkeer.vlaanderen.be/aanvragen/#/

Meer info hierover kunt u hier terugvinden.

Documenten

Contact

Technische dienst
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 20