Reebergenlaan wordt autoluw

De files op de E34 en E313 groeien gestaag en beperken zich niet  alleen meer tot de ochtend.
Dat is erg vervelend voor mensen die deze autosnelwegen moeten gebruiken.
En het is ook wel een menselijke reflex om die files te vermijden en via sluipwegen naar Antwerpen te rijden.
Maar … dat geeft dan weer ferme hinder op die lokale wegen. Zij zijn meestal niet ingericht voor die drukte én zeker ook niet geschikt voor de snelheden waarmee die auto’s voorbij vliegen.

De Reebergenlaan is zo’n veel gebruikte sluipweg. Auto’s komende vanuit Lille en Vorselaar rijden (vliegen) ofwel naar de oprit in Zoersel of nog verder door naar Oelegem.
De Reebergenlaan is echter een veelgebruikte fietsroute voor onze schoolgaande jeugd.
Bovendien liggen Reva en Pniël langs deze weg. Bewoners van deze zorginstellingen worden dikwijls geconfronteerd met de drukte van de Kruisdreef en Reebergenlaan.

We willen deze gevaarlijke situatie aanpakken en dat doen we in overleg én samenwerking met onze buurgemeenten Vorselaar en Lille.

Belangrijke ingreep

Vanaf 1 januari wordt de Reebergenlaan “geknipt”. Er wordt een slagboom geïnstalleerd, net voorbij de Rijtendreef, komende vanuit Pulderbos.
Deze slagboom kan enkel geopend worden door de hulpdiensten of aangelanden (landbouwers en naaste bewoners). Alle andere weggebruikers (uitgezonderd tweewielers) kunnen niet meer verder rijden.
Deze weg wordt dus autoluw. Voor  fietsers, wandelaars en bewoners zal dit een welkome verademing zijn.

Deze ingreep is drastisch, dat begrijpen wij ook, maar echt noodzakelijk om de veiligheid opn de Reebergenlaan en Kruisdreef te waarborgen.
Een proefopstelling met waterbakken vorig jaar haalde niets uit. Deze opstelling werd telkens verplaatst en vernield.
Vandaar dat er nu gekozen werd voor een definitieve hindernis die met camerabeelden zal beveiligd worden.

Deze ingreep is trouwens ook volledig in lijn met de uitvoering van de studie “mobiliteit in de middenkempen” ( een provinciale studie gedragen door alle Kempische gemeenten in de vork van de E34 en E313, waaronder dus ook Zandhoven, Vorselaar en Lille).

Vergunninghouders

De vergunninghouders voor deze knip zijn gedefinieerd:

-gemeentelijke voertuigen en voertuigen van het OCMW

-Prioritaire voertuigen

-voertuigen in functie van huisvuilophaling in opdracht van de gemeente

-voertuigen van nutsbedrijven

-voertuigen van openbare diensten

-landbouwvoertuigen en hun aanhangwagens

-voertuigen in functie van goedgekeurde evenementen

-voertuigen van de bewoners ingeschreven op een adres in de Reebergenlaan, Rijtendreef of Rommelzwaan

Een vergunning kan worden aangevraagd door middel van een gemotiveerd aanvraagformulier, gericht aan de dienst mobiliteit van de gemeente Zandhoven. De aanvraag moet gestaafd worden met een inschrijvingsbewijs van het voertuig op zijn/haar naam of een attest van de werkgever ‘dubbel gebruik’ (in het geval de bewoner over een firmawagen beschikt).

Extra info

https://www.vorselaar.be/mobiliteitsstudie

Mobiliteitsstudie Middenkempen

Vraag hier je doorlaatvergunning aan

Vul het formulier online in

Iris Van Cutsem
Liersebaan 12 -2240 Zandhoven
03 410 16 37