Reebergenlaan autoluw

In de Reebergenlaan zal er een slagboom zorgen voor een knip. De slagboom kan enkel geopend worden met een vergunning. Deze  kan worden aangevraagd door middel van een gemotiveerd aanvraagformulier, gericht aan de dienst mobiliteit van de gemeente Zandhoven. De aanvraag moet gestaafd worden met een inschrijvingsbewijs van het voertuig op zijn/haar naam of een attest van de werkgever ‘dubbel gebruik’ (in het geval de bewoner over een firmawagen beschikt).

 

De vergunninghouders voor deze knip zijn gedefinieerd:

-Gemeentelijke voertuigen en voertuigen van het OCMW

-Prioritaire voertuigen

-Voertuigen in functie van huisvuilophaling in opdracht van de gemeente

-Voertuigen van nutsbedrijven

-Voertuigen van openbare diensten

-Landbouwvoertuigen en hun aanhangwagens

-Voertuigen in functie van goedgekeurde evenementen

-Voertuigen van de bewoners ingeschreven op een adres in de Reebergenlaan, Rijtendreef of Rommelzwaan

 

Extra info:

www.vorselaar.be/mobiliteitsstudie  en Mobiliteitsstudie Middenkempen

 

Vul het formulier online in