Rotonde Liersebaan-Vaartstraat

In het voorjaar van 2024 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van het kruispunt van de Liersebaan (N14) met de Vaartstraat in Zandhoven. We vormen dit kruispunt om tot een rotonde met twee rijstroken, herpositioneren de huidige Vaartstraat en leggen een nieuw stuk aan voor een vlotte ontsluiting van de achterliggende bedrijvenzone. Voor fietsers komt in het stuk ‘nieuwe Vaartstraat’ een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Deze werken kaderen binnen de volledige vernieuwing van de N14 in Zandhoven en Ranst, die AWV uitvoert in samenwerking met de gemeente Zandhoven, De Vlaamse Waterweg nv en Pidpa.

Alle updates kan je volgen op de website van wegen en verkeer.

N14 Zandhoven - fase 3A - ontwerpplan rotonde

 

N14 Zandhoven: Dwarsprofiel Vaartstraat ter hoogte van Burger King.

WAT EN WAAROM?

Verbeteren verkeersdoorstroming

Voor een vlotte verkeersdoorstroming zijn kruispunten cruciaal. Momenteel vormt het kruispunt van de Liersebaan met de Vaartstraat een knelpunt door de conflicten tussen enerzijds gemotoriseerd verkeer en anderzijds voetgangers en fietsers. Daarnaast wordt op termijn de bedrijvenzone uitgebreid, waardoor een betere ontsluiting met de N14 noodzakelijk is. Daarom vormen we dit kruispunt om tot een rotonde met twee rijstroken.

De Vaartstraat komt door de aanleg van de rotonde op een andere plaats te liggen. Zo blijft de achterliggende bedrijvenzone vlot bereikbaar.

De Kerkstraat blijft aangesloten op de Liersebaan om het achterliggende bedrijf bereikbaar te houden.

  • Ter hoogte van de rotonde komt een wegversmalling in de Kerkstraat en kan verkeer enkel beurtelings passeren.
  • Door de verhoogde middenberm op het kruispunt geldt het principe van rechts-in en rechts-uit. Het verkeer vanuit Zandhoven kan rechtsaf de Kerkstraat inrijden. Het verkeer vanuit Lier moet doorrijden tot aan de Osseweg en daar keren om de Kerkstraat te bereiken. Bij het uitrijden van de Kerkstraat rijdt u verplicht rechtsaf naar Lier. Het verkeer dat naar Zandhoven wil, kan keren op de nieuwe rotonde aan de Vaartstraat.

Ook ter hoogte van de Hogeweg verlengen we de middenberm, waardoor links afdraaien uit de Hogeweg richting Zandhoven niet meer mogelijk zal zijn. Verkeer uit de Hogeweg rijdt in plaats daarvan verplicht naar rechts om dan via de nieuwe rotonde richting Zandhoven te rijden. Komende van Lier kan u wel nog steeds links afslaan naar de Hogeweg.

Voor fietsers komt in het stuk ‘nieuwe Vaartstraat’ een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad dat meedraait langs de rotonde richting Zandhoven. Dat fietspad sluit aan op de bestaande fietsoversteek net voorbij de Kerkstraat. Ook aan de westkant van de N14 komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van de nieuwe rotonde en de Kerkstraat. Deze sluiten aan op de bestaande vrijliggende fietspaden.

VERNIEUWING VAN LIERSEBAAN: HISTORIEK

Deze heraanleg kadert binnen de volledige herinrichting van de Liersebaan in Zandhoven en Ranst. In 2018 is AWV gestart met fase 3A van dit project. Van 2018 tot 2021 werd het stuk tussen de Vaartstraat en Kanaalstraat vernieuwd. Meer info hierover leest u onder ‘historiek van de N14’.

TIMING EN IMPACT?

Vanaf maandag 27 mei start de bouw van de rotonde vlak na de brug over het Albertkanaal aan het kruispunt met de Vaartstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), gemeente Zandhoven, De Vlaamse Waterweg nv en Pidpa werken hier aan een vlottere bereikbaarheid van de KMO-zone Vaartstraat. De aanleg van de rotonde gebeurt in twee fases. Eerst aan de kant van de Vaartstraat en vervolgens aan de kant van de Kerkstraat. Verkeer richting Lier kan de werf passeren. Verkeer naar Zandhoven volgt een omleiding via de Herentalsebaan, de Hofstraat, de Vierselbaan en de N14. De bedrijvenzone blijft bereikbaar vanuit Zandhoven dankzij een tijdelijke inrit. 

AWV vernieuwde de N14 in Massenhoven enkele jaren geleden al door de aanleg van een nieuw wegdek met een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en een ruime carpoolparking met fietstunnels. Ook de Vlaamse Waterweg nv bouwde een nieuwe brug over het Albertkanaal. De aanleg van een rotonde op het kruispunt N14 met Vaartstraat vormt het laatste onderdeel van deze heraanleg. De bouw hiervan start op maandag 27 mei en gaat gepaard met grote hinder.

 

Eenrichtingsverkeer naar Lier vanaf 27 mei

Voor de bereikbaarheid van de bedrijvenzone tijdens de werken, legt de aannemer een tijdelijke inrit aan in de week van 21 mei. Tijdens deze werken kan verkeer de werfzone nog steeds in beide richtingen passeren. Tijdens één nacht zal er ook nog beurtelings verkeer gelden ter hoogte van de Burger King. Vanaf maandag 27 mei start de bouw van de rotonde aan de kant van de Vaartstraat en geldt op de N14 eenrichtingsverkeer naar Lier. Dit vlak na de Hogeweg tot aan de op- en afrit van de E313. Richting Zandhoven volgt verkeer een omleiding via de Herentalsebaan, de Hofstraat, de Vierselbaan en de N14. Verkeer op de E313 van Antwerpen naar Zandhoven, volgt best deze alternatieve route: E34 in Ranst en afrit Zoersel. Fietsers en voetgangers van en naar de bedrijvenzone in de Vaartstraat nemen de Kerkstraat en het jaagpad langs het Albertkanaal.

Betere verkeersdoorstroming dankzij rotonde

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De nieuwe rotonde zorgt enerzijds voor een vlottere verkeersdoorstroming en anderzijds voor een betere ontsluiting van de bedrijven in de KMO-zone aan de Vaartstraat. De rotonde krijgt twee rijstroken en de Vaartstraat sluit rechtstreeks aan op de rotonde. De huidige aantakking van de Vaartstraat op de Liersebaan verdwijnt en er komt een nieuw stuk Vaartstraat. Deze ‘Nieuwe Vaartstraat’ krijgt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad dat meedraait langs de rotonde richting Zandhoven. De Kerkstraat blijft aangesloten op de N14 en er geldt het principe van rechts-in en rechts-uit. Tot slot komt op de noordelijke brughelling een vrijliggende dubbelrichtingsfietspad. In totaal investeren alle partners samen ongeveer 1,9 miljoen euro (incl. btw) in dit project.”

Werken tot eind augustus

Zodra de eerste helft van de rotonde aan de kant van de Vaartstraat klaar is, start de aanleg aan de kant van de Kerkstraat. Vermoedelijk zal dat in juli tijdens het bouwverlof zijn. Ook dan geldt nog steeds eenrichtingsverkeer naar Lier. Aansluitend wordt nog gewerkt aan de middenberm ter hoogte van de Hogeweg. Onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden zijn alle werken eind augustus klaar. 

Blijf op de hoogte

De meest actuele informatie is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/zandhoven. Geïnteresseerden kunnen zich via de website ook abonneren op een digitale nieuwsbrief van AWV over de werken