Venstraat weg- en rioleringswerken

Pidpa Riolering en het gemeentebestuur van Zandhoven slaan de handen in elkaar om een volwaardige riolering aan te leggen in de Venstraat.

Via de infofolder hieronder wordt het ontwerp toegelicht.
Op 21 maart 2024 werd een bewonersvergadering georganiseerd, waarbij de aannemer aanwezig was en waarbij de definitieve plannen en de verdere uitvoering werden toegelicht.

Tot eind februari 2023 konden er suggesties geformuleerd worden over de werken; deze werden elk individueel nagekeken en beoordeeld door de technische dienst. In samenspraak met het ontwerpteam werden deze suggesties besproken en al dan niet meegenomen in het definitieve ontwerp.

Infofolder Venstraat