Kinder- & Jongerenonderwijs

Basisscholen

In Zandhoven zijn zes basisscholen voor kleuter- en lager onderwijs.

Gemeentelijke Basisschool Zandhoven
Amelbergastraat 40
2240 Zandhoven

Tel: 03 484 35 89
E-mail: werner.vaneverbroeck@gbszandhoven.be
Website: www.basisschoolzandhoven.be

Gemeentelijke Basisschool ’t Kroontje Massenhoven
Kerkstraat 37
2240 Massenhoven

Tel: 03 484 30 87
E-mail: info@gbstkroontjezandhoven.be
Website: www.basisschoolmassenhoven.be

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Klavertje Vier-sel
Veerstraat 59
2240 Viersel

Tel: 03 485 73 98
E-mail: viersel.basisschool@skynet.be
Website: www.klavertjeviersel.be

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Impuls
Kloosterstraat 7
2243 Pulle

Tel: 03 484 41 68 | Fax: 03 464 15 54
E-mail: secretariaat@basisschoolimpuls.be
Website:  www.basisschoolimpuls.be

Gesubsidieerde Vrije Basisschool K.LA.P.Roos Pulderbos
Molenheide 12
2242 Pulderbos

Tel: 03 464 10 54
E-mail: directie@klaproos-school.be
Website: www.klaproos-school.be

Leefschool ’t Zandhofje
Liersebaan 51
2240 Zandhoven

Tel: 03 484 34 48
E-mail: secretariaat@zandhofje.be
Website: www.leefschoolzandhofje.be

Secundaire school

In Zandhoven is één middelbare school:

Vrij Technisch Instituut Zandhoven
Langestraat 199
2240 Zandhoven

Tel: 03 484 33 34
E-mail: info@vtiz.be
Website: www.vtiz.be

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Je kan er in alle vertrouwen terecht met al je vragen. Zij ondersteunen elke leerling om zijn kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen. Het CLB werkt onafhankelijk van de school.

Zowel leerlingen als ouders, leerkrachten en schooldirecteurs kunnen een beroep doen op het CLB voor informatie, hulp en begeleiding. De medewerkers van het CLB hebben beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat alles wat je met hen bespreekt, niet zonder jouw toestemming verder verteld wordt. Ook niet aan je ouders, je kind, de leerkracht of directie. De diensten van het CLB zijn trouwens gratis.

Alle scholen in Zandhoven werken samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 1 Antwerpen Middengebied. Enkel Leefschool ’t Zandhofje werkt met het CLB GO! Brasschaat.

School- en studietoelagen

Naar school gaan en studeren kost geld. Wist je dat één op vier leerlingen of studenten in aanmerking komt voor een school- of studietoelage? Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden aan verbonden. Je leest er alles over op de website van Onderwijs Vlaanderen. Daar vind je ook de nodige formulieren om een toelage aan te vragen. Vlot het niet zo goed? Bel gratis 1700 voor meer informatie of spring even binnen bij het OCMW.