Andere hulpverlening

Mantelzorg

Een mantelzorger is een persoon die op geregelde basis voor een zorgafhankelijke partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis uit de eigen omgeving zorgt. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven extra zorgen omwille van hun familiale, sociale of affectieve band met de persoon voor wie ze zorgen. Het gaat om zorg die nodig is om de zorgafhankelijke zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te laten blijven.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze maatschappij. Ze offeren een stuk van hun eigen leven op om het leven van iemand anders zo aangenaam mogelijk te maken. Eén keer per jaar zetten we onze mantelzorgers in de kijker op onze Mantelzorgdag. Even tijd maken voor jezelf en gewoon, zonder zorgen genieten…

Ben jij ook een mantelzorger? Dan sturen we jou volgende keer graag een uitnodiging. Meld je aan bij de sociale dienst van het OCMW.

Praatcafé dementie Dwaallicht

Het regionaal praatcafé Dementie Dwaallicht is een driemaandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers. Elke keer krijg je informatie van een deskundige uit het werkveld. Daarnaast is er ook tijd en ruimte om gewoon gezellig met elkaar te praten ‘op café’. Je ontmoet er lotgenoten, collega-mantelzorgers of andere mensen die ook te maken kregen met dementie.

Het praatcafé is gratis toegankelijk voor iedereen. Vooraf inschrijven hoeft niet.

Bekijk hier de website.

Wil je graag meer weten over dementie, kijk dan eens op de website van het Vlaams Expertisecentrum Dementie.

Opvang en begeleiding van asielzoekers

Het OCMW van Zandhoven vangt asielzoekers op in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Dit zijn huizen waar de bewoners met vier tot vijf mensen samenwonen. Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer, de rest van het huis delen zij. De bewoners verblijven in het LOI tijdens en na hun asielprocedure. Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) nodigt elke asielzoeker uit voor een persoonlijk interview. Het CGVS onderzoekt de asielaanvraag zeer diepgaand en neemt een beslissing. Krijgen de bewoners een positieve beslissing, dan mogen zij in België blijven en moeten zij binnen de vier maanden het LOI verlaten. Het OCMW helpt hen om een nieuwe woonst te vinden. Krijgen de bewoners een negatieve beslissing en kunnen zij geen beroep aantekenen, dan moeten zij het LOI verlaten en naar een terugkeercentrum van Fedasil gaan. Hier worden zij voorbereid op een terugkeer naar hun land van herkomst.

Welke steun krijgen vluchtelingen?

Asielzoekers krijgen in heel België enkel en alleen materiële steun. Zij krijgen dus geen leefloon. Zij krijgen huisvesting in onze LOI’s. De bewoners krijgen een wekelijks leefgeld. Hiermee kopen ze voeding, hygiënische producten, … Zij krijgen jaarlijks beperkte budgetten voor kleding, sport en ontspanning.
De bewoners van het LOI gaan naar de Nederlandse les in Antwerpen of Herentals en volgen vaak een inburgeringscursus. We kunnen rekenen op enkele vrijwilligers die hen helpen met onze taal.

LOI Zandhoven

Jasmin Schellekens: 03 410 16 20 | jasmin.schellekens@zandhoven.be
Jan Aertgeerts: 03 410 16 20 | jan.aertgeerts@zandhoven.be