Financiële hulpverlening

Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onder een bepaalde grens ligt en je niet in staat bent die toestand te veranderen. Is je inkomen lager dan het leefloon, dan kun je vragen om het verschil bij te passen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op een leefloon van het OCMW van Zandhoven moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke woonplaats is Zandhoven
 • je hebt de Belgische nationaliteit
 • je bent meerderjarig (18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent in verwachting
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan geen aanspraak maken op voldoende inkomsten en je bent niet in staat een inkomen te genereren door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt, bijvoorbeeld recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage …

Hoe kan ik een leefloon aanvragen?

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. Er volgt een onderzoek van jouw situatie waarna beslist wordt of je al dan niet in aanmerking komt voor een leefloon.

Breng zeker deze documenten mee voor je aanvraag:

 • je identiteitskaart
 • bewijs van je bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van je eigen spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont.

Hoe wordt een leefloon berekend?

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand.

Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: je woont met iemand samen met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt.  Dat is niet noodzakelijk je partner.
 • Alleenstaande: je woont alleen.
 • Samenwonend met gezinslast: je hebt minstens één minderjarig kind ten laste.

Het bedrag dat je krijgt hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Premies

Wie een laag inkomen heeft, heeft vaak recht op uitkeringen of andere voordelen. Maar ook als je een inkomen hebt, kun je recht hebben op aanvullende uitkeringen.

Om na te gaan voor welke rechten en uitkeringen je in aanmerking komt, gebruik je de Rechtenverkenner. Je vindt er een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen voor onderwijs, arbeid, inkomen, wonen, gezondheid, welzijn en cultuur.

De site brengt de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke maatregelen samen en verwijst bovendien gericht door naar organisaties en diensten waar je de tegemoetkomingen en sociale voordelen kunt aanvragen.

Tussenkomsten van het OCMW

De toekenning van het leefloon en van de financiële-steun-gelijk-aan-het-leefloon is gebonden aan wetten, die voor alle OCMW’s in België van toepassing zijn. Daarnaast kan elk OCMW zelf beslissen over de aard en het bedrag van andere (aanvullende) financiële tussenkomsten, bv. een tussenkomst voor

 • medische kosten (geneesmiddelen, doktersbezoek, ziekenfonds)
 • energiekosten (gas, elektriciteit)
 • huisvestingskosten (huurwaarborg)
 • vrijetijdsactiviteiten (sociale, culturele of sportactiviteiten)
 • opvangkosten (bejaardentehuis, rust- en verzorgingstehuis, kindertehuis, onthaaltehuis of bijzondere instelling)

Elke aanvraag wordt apart onderzocht. De uiteindelijke beslissing ligt in handen van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Deze tussenkomsten moeten in principe terugbetaald worden aan het OCMW.

Met vragen over financiële tussenkomsten kun je terecht bij de maatschappelijke werkers van het OCMW Zandhoven.

Vrijetijdstoelage

Kinderen en gezinnen uit Zandhoven die het financieel moeilijk hebben, kunnen genieten van de vrijetijdstoelage. Op basis van de juiste attesten kun je 50% van je deelnamegelden terugbetaald krijgen. Zo creëren wij cultuur, jeugdwerk en sport voor iedereen! Meer info krijg je bij de dienst Onthaal.

Vrijetijdstoelage

Hulp bij schulden

Als je schulden hebt, is het belangrijk om te weten welke schulden je hebt en hoe groot ze zijn. Zo kan je zien waar het probleem ligt en wat je eraan kunt doen. Een overzicht maken van je inkomsten en uitgaven is al een eerste stap in de goede richting.

Met een budgetplan kun je daarna je inkomsten en uitgaven plannen over een langere periode. Een handige manier om de afbetaling van je schulden te regelen.

Kom je er zelf niet uit, dan helpt het OCMW je graag verder. Het OCMW van Zandhoven is een erkende instelling voor schuldbemiddeling. Een maatschappelijk werker geeft je meer informatie over omgaan met schulden. Ook op de website Eerste Hulp bij Schulden vind je heel wat informatie over schulden, schuldhulpverlening en rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser.

Juridische dienst schuldbemiddeling

Op maandagvoormiddag kan je in het OCMW van Zandhoven terecht bij een gespecialiseerde jurist van de juridische dienst. Hij kan je helpen met allerlei goede raad om je schulden beter te beheren, maar hij helpt je bijvoorbeeld ook om een verzoekschrift op te stellen bij de beslagrechter. Je moet wel een afspraak maken!

Budgetbegeleiding

Als je het lastig vindt om je uitgaven onder controle te houden, dan is budgetbegeleiding een mogelijke oplossing. Bij budgetbegeleiding beheer je zelf je budget, maar je krijgt daarbij advies en tips van een maatschappelijk werker.

Budgetbeheer

Samen met een maatschappelijk werker maak je een inventaris van je schulden en stel je een budgetplan op. Het verschil met budgetbegeleiding is dat de maatschappelijk werker jouw inkomsten ontvangt en de betalingen van je vaste kosten en van je schulden in jouw plaats doet. Je krijgt leefgeld om eten mee te kopen of om andere noodzakelijke aankopen te kunnen betalen.

Schuldbemiddeling

Als je in schuldbemiddeling gaat zal een schuldbemiddelaar proberen om een regeling te treffen met je schuldeisers. Samen met de schuldbemiddelaar stel je een afbetalingsplan op om de schulden terug te betalen. Een schuldeiser moet wel akkoord gaan met het afbetalingsplan.

Het OCMW van Zandhoven is een erkende instelling voor schuldbemiddeling.

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat jij je schulden kunt afbetalen en tegelijk menswaardig kunt leven. Op zoek naar meer info? Neem gerust contact op met onze Sociale dienst of kijk eens in deze infobrochure.

Hulp bij energieproblemen

Energie kost geld: facturen van gas en elektriciteit moeten betaald worden. Als je die facturen niet op tijd betaalt, volgen de energieleverancier en de netbeheerder een vaste procedure. Die procedure zorgt ervoor:

 • dat je elektriciteit en gas voor huishoudelijk gebruik niet onmiddellijk worden afgesloten
 • dat je nog verschillende kansen krijgt om je betalingsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld met een afbetalingsplan of een budgetmeter.

Budgetmeter

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij je op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat je verbruikt. Eerst zet je een bepaald bedrag op je budgetmeterkaart. Deze kaart steek je in de budgetmeter en zolang het bedrag niet is opgebruikt, kan je elektriciteit en gas verbruiken. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de prepaidkaarten van gsm’s.

Er zijn aparte budgetmeters voor elektriciteit en voor gas. Met een budgetmeter betaal je de energie op voorhand. Zo verklein je het risico op schulden.

Je kunt je budgetmeterkaart opladen bij het OCMW van Zandhoven tijdens de algemene openingsuren.

Meer informatie over de budgetmeter en de procedure vind je op de website van de VREG.

Verwarmingstoelage

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Kom ik in aanmerking voor een toelage?

Op de website Vlaanderen.be staan alle voorwaarden beschreven.

Hoe kan ik een toelage aanvragen?

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW van Zandhoven.

Breng volgende documenten mee:

 • de leveringsfactuur of -bon
 • inkomstenbewijzen (aanslagbiljet belastingen, loonfiche, stortingsbewijs van recente inkomsten, …)
 • kleefbriefje van de mutualiteit
 • je identiteitskaart (vergeet je pincode niet)
 • het nummer van je bankrekening waarop kan gestort worden
 • indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft
 • voor personen met schuldoverlast: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar

Je kunt de aanvraag ook al zelf voorbereiden met het aanvraagformulier op de website van de POD Maatschappelijke Integratie. (Je vindt het formulier in het tabblad ‘Documenten’ direct onder de titel ‘Sociaal Mazoutfonds’.)

Gas- en elektriciteitsfonds

Het OCMW kan ook andere hulp bieden aan gezinnen die moeite hebben om de energiefactuur te betalen:

 • onderhandelen met leveranciers over afbetalingsplannen
 • tussenkomst bij de aankoop van energie-efficiënte apparaten (klasse A+, …)
 • een energiescan laten uitvoeren

Hulp bij huisvesting

Wooninfopunt

Lees meer

Sociale woning huren

Heb je een bescheiden inkomen en wil je een sociale woning huren in Vlaanderen? Op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen vind je de voorwaarden om een sociale woning te mogen huren.

Afhankelijk van je situatie kan je hiervoor terecht bij verschillende organisaties:

Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM)
Als je voldoet aan bepaalde inkomensgrenzen, minimaal 18 jaar bent en geen andere woning bezit, kan je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van een SHM. Lees meer over de SHM’s op Vlaanderen.be.

Zonnige Kempen (voor regio Zandhoven)
Grote Markt 39 – 2260 Westerlo
Tel: 014 54 19 41
Fax: 014 54 19 51
info@zonnigekempen.be
www.zonnigekempen.be

Vlaams Woningfonds (VWF)
Heb je een bescheiden inkomen, bestaat je gezin uit minstens vijf gezinsleden en zoek je een sociale huurwoning in een van de stedelijke centra van Vlaanderen, dan ben je bij het VWF aan het juiste adres. Lees meer over het VWF op Vlaanderen.be.

Sociaal Verhuurkantoor (SVK)
Een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) huurt woningen op de private markt en verhuurt ze verder aan een voordelige huurprijs. Als je een woning huurt via een SVK dan kom je misschien ook in aanmerking voor een Vlaamse huursubsidie. Elke laatste donderdag van de maand komt er van 9.30 tot 11.30 iemand van SVK De woonkans naar het OCMW van Zandhoven. Je moet wel een afspraak maken! Lees meer over de SVK’s op Vlaanderen.be.

De volgende zitdagen zijn: 12 mei en 16 juni, telkens van 09:00 – 12:00 uur

Boutaina Belhasnioui – medewerkster kandidaat huurders

03.489.29.50

Sociaal Verhuurkantoor De Woonkans VZW

Sociaal Huis | Dungelhoeffsite

Paradeplein 2 bus 4

2500 Lier

 

Vlabinvest
Ben je op zoek naar een betaalbare woning in de Vlaamse rand rond Brussel, dan kan je terecht bij Vlabinvest.

OCMW Zandhoven
Ook het OCMW van Zandhoven heeft enkele woningen voor sociale verhuring. De maatschappelijke werkers kunnen je meer vertellen over de voorwaarden en helpen bij de inschrijving.

Sociale woning kopen

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) bieden ook woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

SHM’s verkopen:

 • Sociale koopwoningen
 • Sociale bouwgronden
 • Middelgrote koopwoningen
 • Middelgrote bouwgronden

Lees meer over de voorwaarden en de procedures op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Huurwaarborg

Je hebt een geschikte woning gevonden, maar je hebt niet genoeg financiële middelen om de huurwaarborg te betalen? Kom even langs bij het OCMW. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst bekijkt of je in aanmerking komt voor een lening. Dan betaalt het OCMW de huurwaarborg in jouw plaats en jij betaalt het bedrag in stukjes terug.

Noodopvang

Het OCMW kan ook zorgen voor noodopvang. Deze opvang in het crisisinterventiehotel KINA in Westmalle is bedoeld voor personen die plots nergens meer terechtkunnen, bijvoorbeeld door een brand in hun huis. De opvang is tijdelijk. Het OCMW gaat mee op zoek naar een andere oplossing.