Sociale hulpverlening & Maatschappelijk werk (OCMW)

Informatie & hulp

Zit je met vragen rond sociale thema’s? Kom dan zeker eens langs bij de sociale dienst van het OCMW. Je krijgt er informatie en hulp bij de administratie van onder andere:

 • sociale wetgeving
 • huisvesting
 • huurwetgeving
 • gezondheidszorg
 • rechtshulp

De maatschappelijk werker kan je ook helpen in je zoektocht naar onder andere:

 • werk
 • hulp in het huishouden

Het OCMW heeft een duidelijk overzicht van het hulpaanbod in onze regio. Als het nodig is, kan de sociale dienst je ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening of bemiddelen in conflicten met derden.

Psycho-sociale hulpverlening

Op de sociale dienst van het OCMW vind je altijd een luisterend oor. Samen met een maatschappelijk werker zoek je naar een oplossing voor persoonlijke vraagstukken zoals relatieproblemen, een moeilijke gezinssituatie, …

Als het nodig is, kan de sociale dienst je ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Sociale voordelen

Er bestaan heel wat sociale voordelen, zoals:

 • studietoelagen
 • tegemoetkoming voor personen met een handicap
 • sociaal telefoontarief
 • sociaal gas- en elektriciteitstarief
 • vermindering onroerende voorheffing
 • inkomensgarantie voor ouderen
 • zorgverzekering
 • voorschotten op onderhoudsgelden via de Dienst voor Alimentatievorderingen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een bepaald voordeeltarief? Of wil je weten op welke voordelen je recht hebt? De maatschappelijke werkers van de sociale dienst kennen al deze voordelen en helpen je graag verder. Als dit moeilijk voor je is, helpen ze je ook met het invullen en afhandelen van de aanvraag.