Handel & Horeca

Handel & Horeca

Handels- en horecazaken zijn het kloppend hart van de gemeente. Wil je zelf een zaak beginnen in Zandhoven, informeer je dan goed. Op zoek naar een opleiding? Kijk eens op Horeca Vlaanderen Academie.

Exploitatievergunning

Als je een horecazaak wilt uitbaten in Zandhoven, dan heb je een exploitatievergunning van de burgemeester nodig.

Voor welke horecazaken is geen exploitatievergunning nodig?

  • Occasionele of reizende horecazaken;
  • Horecazaken die door de gemeente of het autonoom gemeentebedrijf ter beschikking worden gesteld aan en/of die worden uitgebaat door gemeentelijk erkende cultuur-, jeugd- en sportverenigingen;
  • Horecazaken die door de gemeente of het autonoom gemeentebedrijf ter beschikking worden gesteld aan vzw’s en feitelijke verenigingen onder welke juridische vorm dan ook (concessie, huur, erfpacht enz.).
  • Horecazaken die voor de inwerkingtreding van het reglement van 25 januari 2018 al open waren op voorwaarde dat er geen sprake is van de gevallen bepaald in artikel 7.2 van het politiereglement op de horeca-exploitatie.

Een vergunning aanvragen

Vergunningen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan een nieuwe exploitant. Ze blijven in principe geldig zolang voldaan wordt aan de voorwaarden, maar ze kunnen ook beperkt worden in de tijd.

Je kunt een exploitatievergunning aanvragen bij de dienst Milieu met onderstaand aanvraagformulier.

Drankvergunning

Als je van plan bent om in je zaak alcoholische dranken te schenken voor consumptie ter plaatse, dan heb je ook een drankvergunning (vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken) nodig.

Wanneer heb ik geen vergunning nodig?

  • Je baat een restaurant uit waar je geen sterke dranken schenkt en waar je enkel gegiste dranken schenkt tijdens de maaltijden.
  • Je baat een winkel uit waar je sterke drank verkoopt, maar niet schenkt voor consumptie ter plaatse. Opgelet: je moet bij de FOD Financiën wel een vergunning ‘handelaar in ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ aanvragen. (Kies bij ‘thema’ voor ‘Accijnzen’)
  • Je organiseert een gelegenheidsevenement (straatfeest, fuif, …).

Je kunt een drankvergunning aanvragen bij de dienst Milieu.

Afwijking op de wekelijkse rustdag

De wekelijkse rustdag of sluitingsdag is ‘een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag’. Dat hoeft niet per se een zondag te zijn. Een andere dag kan ook, maar dan moet wel geafficheerd worden om welke dag het gaat.

Er zijn drie afwijkingen mogelijk:

  1. Afwijkingen op de handelsvorm: voor bepaalde sectoren
  2. Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten
  3. Afwijkingen in toeristische centra

Je vindt meer informatie over de verplichte wekelijkse rustdag op de website van de FOD Economie.

Elk jaar legt het college van burgemeester en schepenen samen met de middenstand de gezamenlijke afwijkingen op de wekelijkse sluitingsdag vast.

 

Documenten