Werken & Werk zoeken

Werkwinkel

In de Werkwinkel werken de VDAB, de RVA en enkele gemeenten samen.

Waarvoor kun je terecht bij de Werkwinkel?

 • Inschrijven of herinschrijven als werkzoekende
 • Surfen door het vacature-aanbod in de zelfbedieningsruimte
 • Een opleiding aanvragen
 • RVA- of VDAB-attesten opvragen
 • Begeleiding en coaching krijgen
 • Allerlei informatie krijgen over het opleidingsaanbod, loopbaanonderbreking, tewerkstellingsmaatregelen, praktische problemen oplossen zoals vervoer, kinderopvang…

Werkgevers (inclusief gebruikers van PWA en klanten dienstencheques) kunnen ook informatie krijgen over vacatures en de verschillende ondersteuningsmogelijkheden bij de aanwerving of inwerking van werknemers.

Zoek een Werkwinkel in de buurt.

Loopbaanbegeleiding VDAB

Zit je niet goed in je job of wil je ontdekken wat je wilt en kunt? Dan is loopbaanbegeleiding misschien iets voor jou.

In een loopbaanbegeleidingstraject van de VDAB zoek je tijdens verschillende gesprekken met een loopbaanbegeleider uit wat jouw sterktes, zwaktes, interesses en professionele ambities zijn. Daarna leer je loopbaandoelen te bepalen: wat motiveert je, welke job past echt bij jou? Je maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, waarin staat welke stappen je moet zetten om jouw doel te bereiken.

Meer informatie over loopbaanbegeleiding vind je op de website van de VDAB.

Arbeidstrajectbegeleiding OCMW

Een job hebben is in onze huidige samenleving erg belangrijk geworden. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend om werk te vinden dat bij jou past. Via arbeidstrajectbegeleiding (ATB) helpt het OCMW van Zandhoven een specifieke doelgroep op weg naar werk, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de werkzoekende.

Om in aanmerking te komen voor ATB moet je cliënt zijn bij het OCMW of tot een specifieke kansengroep behoren:

 • Leefloongerechtigd
 • Allochtoon
 • Laaggeschoold
 • Werkzoekend met een arbeidshandicap

Waarvoor kan ik terecht bij de ATB?

 • Zoeken naar vacatures
 • Cv en sollicitatiebrief opstellen
 • Sollicitatiegesprekken voorbereiden
 • Advies over tewerkstellingsmaatregelen
 • Informatie over beroepsopleidingen

Arbeidstrajectbegeleider OCMW Zandhoven

Helin Baybasin
Liersebaan 12
2240 Zandhoven

Tel: 03 410 16 20

helin.baybasin@kina.be
Zitdag: dinsdag of woensdagvoormiddag, maar enkel na afspraak.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kan je terecht met al je vragen over:

 • Werkloosheid (verzekering, uitkering, …)
 • Tewerkstellingsmaatregelen
 • Loopbaanonderbreking
 • Verlof
 • Dienstencheques

Voor inlichtingen over je persoonlijke dossier rond werkloosheid of brugpensioen contacteer je best je uitbetalingsinstelling of vakbond.

RVA-kantoor Antwerpen

Lentestraat 23
2018 Antwerpen
Tel: 03 470 23 30
Fax: 03 225 16 50

RVA-kantoor Turnhout

Spoorwegstraat 24
2300 Turnhout
Tel: 014 44 30 90
Fax: 014-44 30 95

Uitbetalingsinstellingen of vakbonden

Als je aangesloten bent bij een uitbetalingsinstelling of vakbond kan je daar terecht met vragen over je persoonlijke dossier rond werkloosheid of pensioen.

De Belgische vakbonden staan in voor:

 • de vertegenwoordiging van de werknemers in bedrijven en in economische sectoren, bij arbeids- en loonsonderhandelingen
 • de verdediging van de belangen van de werknemers
 • de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen en inschakelingsuitkeringen.

Representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties:

Openbare instelling van sociale zekerheid:

 • HVW (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen)

Wijk-werken

Wat is wijk-werken?

 • Vanaf 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA.
 • Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of ben je een leefloongerechtigde en lukt het je niet om in het gewone arbeidscircuit aan de slag te gaan? Dan kom je misschien in aanmerking voor wijk-werken.
 • Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf.
 • Je mag maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximaal 1 jaar. Daarna zet je een volgende stap in je traject naar werk.

Wanneer kan ik zelf als wijk-werker aan de slag?

Om te wijk-werken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of bent een leefloongerechtigde.
 • Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 • Je wil je vaardigheden bijschaven.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken.

Hoe word ik wijk-werker?

 • Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB? Neem dan contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt.
 • Ben je een leefloongerechtigde? Neem dan contact op met het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.

Wijk-werken Zandhoven

Maak een afspraak met de wijk-werkbemiddelaar van VDAB in het gemeentehuis in Zandhoven om je verder te helpen.

Meer info?

Melissa Stuyck
melissa.stuyck@vdab.be | www.vdab.be/wijk-werken

0477 86 08 98