Het kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt. Wil je weten wie de eigenaar is van een gebouw of perceel in Zandhoven? Richt je dan tot het kadaster. De gemeente mag je deze info niet geven.

Adres:

Gewestelijk Kadaster Antwerpen
Italiëlei 4 bus 10 – 2000 Antwerpen
T: 02 575 52 80
F: 02 575 57 40
meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be
FOD Financiën | Kantorengids

Lokaal Kadaster Zandhoven
Italiëlei 4 bus 10 – 2000 Antwerpen
T: 02 576 15 50
F: 02 579 77 57
meow.antenne.105@minfin.fed.be
FOD Financiën | Kantorengids

Openingsuren:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak van 12.00 tot 16.00 uur.