Het kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt. Wil je weten wie de eigenaar is van een gebouw of perceel in Zandhoven? Richt je dan tot de diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën. De gemeente mag je deze info niet geven.

Infocenters FOD financiën: 

  • ANTWERPEN – AMCA – Italiëlei 4
  • BRUGGE – Koning Albert I-laan 1-5
  • GENT – Gaston Crommenlaan 6
  • HASSELT – Voorstraat 43
  • LEUVEN – Philipssite 3
  • BRUSSEL- Finance Tower – Kruidtuinlaan 50