Wonen, Bouwen & Verbouwen

Alles over ruimtelijke ordening, vergunningen en attesten in verband met bouwen en verbouwen. Voor heerlijk wonen in onze gemeente.

Bekendmakingen & Beslissingen

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek vind je hier alle bekendmakingen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook de beslissingen over omgevingsvergunningen staan hier (tijdelijk) opgelijst.

Lees meer

Bouwen & verbouwen

Bij de dienst Ruimtelijke ordening kun je terecht met je vragen over bouwen en verbouwen.

Lees meer

Conformiteitsattest huurwoningen

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kan je een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Lees meer

EnergieK loket

Bij het EnergieK loket kun je met al je vragen rond wonen terecht.

Lees meer

Kadaster

Het kadaster kan je vertellen wie de eigenaar is van een gebouw of perceel.

Lees meer

Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Lees meer

Sociale woningen

Is een woning kopen of bouwen financieel niet haalbaar? Is een gewone huurwoning een te grote last op je budget? Dan is een sociale woning misschien iets voor jou!

Lees meer

Vergunningen & Attesten

Info over stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige attesten, kapvergunningen en verkavelingsvergunningen.

Lees meer

Woningen voor senioren

Genieten van je oude dag in een prettige woning in één van de twee rust- en verzorgingstehuizen in Zandhoven.

Lees meer