Beleidsrapporten gemeente Zandhoven

Publicatieplichtige besluiten tot 1 jaar geleden. Oudere besluiten kun je schriftelijk opvragen bij de algemeen directeur.

Vaststelling jaarrekening van de gemeente 

Vastelling jaarrekening van de gemeente 2022
22.06.2023: goedkeuring gemeenteraad

Vastelling jaarrekening van de gemeente 2021
23.06.2022: goedkeuring gemeenteraad

Vastelling jaarrekening van de gemeente 2020
17.06.2021: goedkeuring gemeenteraad

Vastelling jaarrekening van de gemeente 2019
18.06.2020: goedkeuring gemeenteraad

Vaststelling jaarrekening van AGB 

Vastelling jaarrekening van de gemeente 2022
22.06.2023: goedkeuring gemeenteraad

Vastelling jaarrekening van de gemeente 2021
23.06.2022: goedkeuring gemeenteraad

Vastelling jaarrekening van de gemeente 2020
17.06.2021: goedkeuring gemeenteraad

Vastelling jaarrekening van de gemeente 2019
17.06.2020: goedkeuring gemeenteraad

Gemeente Zandhoven meerjarenplanning 2020-2025

19.12.2019: vaststellen gemeenteraad meerjarenplan 2020-2025 gemeente Zandhoven
20.12.2019: publicatie op de website

17.12.2020: vaststellen gemeenteraad: meerjarenplanaanpassing 2
22.12.2020: publicatie op de website

16.12.2021: vaststellen gemeenteraad: meerjarenplanaanpassing 3
24.12.2021: publicatie op de website

15.12.2022: vaststellen gemeenteraad: meerjarenplanaanpassing 4
19.12.2022: publicatie op de website

14.12.2023: vaststellen gemeenteraad: meerjarenplanaanpassing 5
20.12.2023: publicatie op de website

Beleidsrapporten

Overeenkomsten

Deontologische code voor mandatarissen