OCMW Zandhoven

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Als lokaal bestuur zijn we verplicht om een groot aantal van onze beslissingen te publiceren op de website. Zo kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen. Op www.lokaalbestuur.vlaanderen.be kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Inzagerecht

Wie een besluit uit de lijst wil inzien, kan dat in het kader van openbaarheid van bestuur opvragen bij de algemeen directeur.

OCMW Zandhoven

Kies in het overzicht het orgaan van het OCMW Zandhoven waarvan je de publicatieplichtige documenten wilt bekijken.