Publicaties

De gemeente wil haar inwoners zo goed mogelijk informeren. Dat gebeurt door het publiceren van officiële beslissingen, en het delen van allerhande nuttige informatie via het gemeenteblad en de digitale nieuwsbrief.

Digitale nieuwsbrief

Tussen de edities van het papieren gemeentelijk infomagazine door, worden er ook digitale nieuwsbrieven gestuurd door de communicatiedienst.

Lees meer

Besluitenlijst

Als de gemeente een beslissing neemt en publicatie verplicht is, dan kan deze hier terugvinden.

Lees meer

Openbaarheid van bestuur

Iedereen kan toegang vragen tot bestuursdocumenten op basis van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. De definitie van een bestuursdocument is zeer ruim: "alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie". Dat betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan worden opgevraagd, ongeacht de informatiedrager (papier, digitaal, audiovisueel); Het gewenste document moet niet noodzakelijk opgemaakt of geproduceerd zijn door de in­stantie waarbij het wordt opgevraagd. Als ze het bezit, valt het onder de openbaarheid. Wel is ze helemaal niet verplicht een document dat ze niet zelf maakte, te ontleden, samen te vatten en dergelijke.

Lees meer

Gemeenteblad

Om de twee maanden verschijnt er een nieuw gemeenteblad met handige info en leuke weetjes uit onze gemeente.

Lees meer