Nieuws

Gepubliceerd op 20/12/2022

Investeringen in fietsinfrastructuur

Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen.

Gepubliceerd op 06/12/2022

Speelbabbel 2023

Het programma voor de speelbabbel in 2023 is al gekend! Ga snel eens kijken naar de tal van leuke activiteiten!

Gepubliceerd op 01/12/2022

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

De Vlaamse Regering stelde op 1 juli 2022 de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2022-2027 vast, met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Regering keurde ook een conceptnota goed die de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 begeleidt.

Gepubliceerd op 18/11/2022

Dorpspunt in Massenhoven

Het oude gemeentehuis in Massenhoven wordt omgetoverd tot een dorpspunt, dankzij subsidies van Provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 17/11/2022

Elektrische deelfietsen in Zandhoven

Snel van A naar B? Spring eens op een elektrische fiets! Met de komst van deelfietsnetwerk Donkey Republic is dat makkelijker dan ooit.

Gepubliceerd op 16/11/2022

Openbaar onderzoek plan-MER windturbines

Openbaar onderzoek van het ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines van 22 november 2022 t.e.m. 20 januari 2023.

Gepubliceerd op 09/11/2022

De gele doos

Wanneer je als thuiswonende senior in nood verkeert of vermist bent, is het voor de hulpdiensten soms moeilijk om alle nodige gegevens en informatie te vinden waarmee ze jou op dat moment op een correcte manier kunnen helpen of opsporen. Maar met de komst van ‘De gele doos’ komt daar nu verandering in.