Vuurwerk is verboden in onze gemeente, tenzij je een schriftelijke toelating hebt van de burgemeester.

Vuurwerk is altijd gevaarlijk, ook met oudjaar.

Vuurwerk kan:

– je levensgevaarlijk verwonden. De meest voorkomende verwondingen zijn zware brandwonden, letsels aan de ogen en gehoorschade. De helft van de slachtoffers heeft het vuurwerk niet eens zelf afgestoken.

– brand veroorzaken wanneer het op brandbaar materiaal zoals een rieten dak of plastic koepel terecht komt.

– kinderen en huisdieren doen schrikken. Paarden kunnen losbreken omdat ze willen vluchten.

 

Wie met oudjaar tussen 0u en 0u30 feestvuurwerk wil afsteken, kan een toelating aanvragen bij de dienst secretariaat  via het aanvraagformulier hieronder.

Vanaf eind december kan je op onze website alle locaties waar feestvuurwerk werd vergund, terugvinden op een kaartje.  Zo kan iedereen zijn voorzorgen nemen en zijn geliefde (huis)dieren beschermen.

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/veiligheid-van-goederen-en/raad-bij-de-aankoop-en-het

Wil je graag professioneel vuurwerk laten afschieten, dan moet je een evenement aanvragen bij de dienst Noodplanning.

 

Documenten

Contact

Noodplanning
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 20