Bouwen & verbouwen

Wil je in Zandhoven een woning bouwen of verbouwen? Dan heb je misschien veel vragen. Is er voor mijn project een omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding? Moet ik werken met een architect? In welke zone ligt mijn perceel? Wat is de juridische context? Voldoen mijn plannen aan de voorschriften? En het Algemeen Bouwreglement?

Al deze informatie krijg je bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Ook op de website van Departement Omgeving vind je veel informatie over bouwen en verbouwen.

Bepaalde werken kunnen vrijgesteld zijn van vergunning of is het indienen van een melding voldoende. Steek daarom eerst je licht op bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Daar kan men dit voor jou nakijken

 

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 80 euro per kadastraal perceel.

 Hoe kan je een aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar ro@zandhoven.be met vermelding van een geldige capakey en adres. (Dit wordt gebruikelijk door de notaris/vastgoedmakelaar aangevraagd en niet door de burger zelf)