Bouwen & verbouwen

Wil je in Zandhoven een woning bouwen of verbouwen? Dan heb je misschien veel vragen. Is er voor mijn project een stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding? Moet ik werken met een architect? In welke zone ligt mijn perceel? Wat is de juridische context? Voldoen mijn plannen aan de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en het Algemeen Bouwreglement?

Al deze informatie krijg je bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Ook op de website van Ruimte Vlaanderen vind je veel informatie over bouwen en verbouwen. Alle wetgeving rond stedenbouw of ruimtelijke ordening wordt geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Verbouwingen die vrijgesteld zijn of waarvoor een melding volstaat, mogen alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling). Steek daarom eerst je licht op bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Daar kan men je perfect vertellen of jouw perceel in een RUP, BPA of verkaveling ligt.

Inname openbaar domein

Als je voor een verhuis of werken aan je huis of pand het openbaar domein wilt innemen, dan heb je daar een vergunning voor nodig. De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, verhuiswagen, enz. Ook bedrijven die het openbaar domein inpalmen voor wegen-, bouw- of andere werken hebben zo’n vergunning nodig.

Kostprijs voor inname?

De kosten voor de inname hangen af van het doel van de inname. Je vindt een overzicht van de prijzen in het belastingreglement ‘Inname openbaar domein’.

Voorwaarden?

De voorwaarden (waarborg, vergunningen, …) zijn opgesomd in het reglement ‘Tijdelijk gebruik van het openbaar domein’.

Aanvragen?

De aanvraag voor inname van het openbaar domein gebeurt digitaal via het loket. Je moet hiervoor eenmalig een account aanmaken. Bij de aanvraag kun je kiezen uit 5 verschillende soorten inname:

  • signalisatievergunning: je moet werken uitvoeren op het openbaar domein en hebt hiervoor een signalisatievergunning nodig
  • container: je wilt een (afval)container plaatsen op het openbaar domein
  • kraan: je wilt een (werf)kraan plaatsen op het openbaar domein
  • werfinrichting: je hebt een gedeelte van het openbaar domein nodig om een werf in te richten
  • verhuis: je hebt een parkeerverbod nodig voor een verhuiswagen of lift bij een levering of een verhuis

Documenten

Contact

Iris Van Cutsem
03 410 16 37

Overwelving baangracht

Baangrachten zijn bedoeld om hemelwater van de weg en van de aanpalende percelen vlot af te voeren. Je moet er dan ook voor zorgen dat ze goed open blijven! Natuurlijk moet je wel op je eigendom geraken en daarom kun je een baangracht gedeeltelijk overwelven. Je hebt daarvoor een schriftelijke toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. Bovendien zijn er ook voorwaarden verbonden aan de overwelving, bijvoorbeeld rond materiaal, lengte en doorlaatopening. Je vindt alle voorwaarden in het reglement en een overzicht van de kosten die eraan verbonden zijn in het retributiereglement.

Documenten

Contact

Annemie Van den Brande
03 410 16 36

Subsidies

Wie bouwt of verbouwt, heeft soms recht op allerlei subsidies, premies of toelagen. Steek zeker je licht eens op bij het Wooninfopunt!

Gemeentelijke subsidies en toelagen

Isolatie

Renovatieaudit

Kleine landschapselementen

Contact

Sarah Moeyersoons
Milieuambtenaar
03 410 16 39