Bouwen & verbouwen

Wil je in Zandhoven een woning bouwen of verbouwen? Dan heb je misschien veel vragen. Is er voor mijn project een stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding? Moet ik werken met een architect? In welke zone ligt mijn perceel? Wat is de juridische context? Voldoen mijn plannen aan de voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en het Algemeen Bouwreglement?

Al deze informatie krijg je bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Ook op de website van Ruimte Vlaanderen vind je veel informatie over bouwen en verbouwen. Alle wetgeving rond stedenbouw of ruimtelijke ordening wordt geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Verbouwingen die vrijgesteld zijn of waarvoor een melding volstaat, mogen alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling). Steek daarom eerst je licht op bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Daar kan men je perfect vertellen of jouw perceel in een RUP, BPA of verkaveling ligt.

Contact

Gitte Hertogs
Stedenbouwkundig ambtenaar
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 38