Overwelving baangracht & aanleg oprit

Overwelving baangracht

Baangrachten zijn bedoeld om hemelwater van de weg en van de aanpalende percelen vlot af te voeren. Je moet er dan ook voor zorgen dat ze goed open blijven! Natuurlijk moet je wel op je eigendom geraken en daarom kun je een baangracht gedeeltelijk overwelven. Je hebt daarvoor een schriftelijke toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. Bovendien zijn er ook voorwaarden verbonden aan de overwelving, bijvoorbeeld rond materiaal, lengte en doorlaatopening. Je vindt alle voorwaarden in het reglement en een overzicht van de kosten die eraan verbonden zijn in het retributiereglement.

Documenten

Oprit aanleggen

Als je een oprit wil aanleggen op openbaar domein, dan moet je een toelating aanvragen aan het Gemeentebestuur van Zandhoven. Je kan hieronder het aanvraagformulier terugvinden. Deze moet je bezorgen aan onze Technische dienst.

Documenten

Contact

Annemie Van den Brande
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 36