Politiereglementen

Verkeer

Aanvullend politiereglement: goedkeuren om parkeerplaatsen voor te behouden voor extra laadinfrastructuur in de Bruggestraat, parking achteraan het gemeentehuis
Aanvullend politiereglement Lorkendreef: inrichten van een zone snelheidsbeperking 30 km/ uur en tonnagebeperking van 3,5 ton uitgezonderd laden en lossen

20.05.2021: goedkeuring gemeenteraad
27.05.2021: publicatie website

Aanvullend politiereglement al of niet invoeren van éénrichtingsverkeer in het deel van de Kerkstraat, dat gelegen is rond de kerk

20.05.2021: goedkeuring gemeenteraad
27.05.2021: publicatie website

Invoeren van een knip in de Reebergenlaan

17.12.2020: goedkeuring gemeenteraad
22.12.2020: publicatie website

Invoeren van een knip in de Naaldboomstraat

25.04.2019: goedkeuring gemeenteraad
13.05.2019: publicatie website

Invoeren van een regeling voor stilstaan en parkeren tussen het kruispunt Dorpstraat - Boudewijnlaan en het kruispunt Dorpsstraat - Torenstraat

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
25.04.2019: goedkeuring aanpassing gemeenteraad
13.05.2019: publicatie website

Invoeren van éénrichtingsverkeer in een deel van de Dorpsstraat tussen nummer 51 en 65 en in een deel van de Torenstraat tussen nr 3 en 27

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2018: publicatie website

Invoeren van een regeling voor stilstaan en parkeren in een deel van de Dorpsstraat, ter hoogte van de Hof van de Pastoor

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2018: publicatie website

Invoeren van een regeling voor stilstaan en parkeren in de Kloosterstraat

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2018: publicatie website

Invoeren eenrichtingsverkeer in de Kloosterstraat

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2018: publicatie website

Invoeren van een parkeerverbod in het doodlopende deel van de Vogelzangstraat

22.02.2018: goedkeuring gemeenteraad
28.02.2018: publicatie website

Invoeren van eenrichtingsverkeer in de Bergen te Zandhoven vanaf de Vierselbaan richting centrum

16.11.2017: goedkeuring gemeenteraad
24.11.2017: publicatie website

Herinrichting voor de veilige verkeersdoorstroming van de Liersebaan 26 tot aan het kruispunt met de Schildebaan

16.11.2017: goedkeuring gemeenteraad
24.11.2017: publicatie website

Invoeren van een voorrangsregeling voor het doorgaand verkeer Vierselbaan-Oelegembaan

16.11.2017: goedkeuring gemeenteraad
24.11.2017: publicatie website

Parkeren uitsluitend voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen in een deel van de Liersebaan

14.09.2017: goedkeuring gemeenteraad
20.09.2017: publicatie website

Enkelrichting in de Achterstraat en een deel van de Schoolstraat tussen de kruipunten met de Kerkstraat en de Achterstraat

14.09.2017: goedkeuring gemeenteraad
20.09.2017: publicatie website

Wijziging stilstaan en parkeren in een deel van de Watersportlaan

18.05.2017: goedkeuring gemeenteraad
24.05.2017: publicatie website

Parkeerverbod in een deel van de Amelbergastraat in Zandhoven

17.11.2016: goedkeuring gemeenteraad
28.11.2016: publicatie website

Parkeerverbod vrachtwagens N14 tussen Goormansstraat en Kerkstraat

18.02.2016: goedkeuring gemeenteraad
29.02.2016: publicatie website

Snelheidsregimes Pulsebaan & Boudewijnlaan

18.10.2014: goedkeuring gemeenteraad
04.11.2014: publicatie website

Aanvullend politiereglement: aanpassen van stilstaan-en parkeerverbod voor het politiebureel in de amelbergastraat te zandhoven

17.11.2016: goedkeuring gemeenteraad
20.09.2018: gewijzigd door gemeenteraad
28.11.2019: publicatie website

Aanvullend politiereglement: invoeren van een knip in de Witte Hoeve

19.09.2019: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2019: publicatie website

Aanvullend politiereglement: invoeren van éénrichtingsverkeer in dorp Pulderbos

24.11.2022: goedkeuring gemeenteraad
30.11.2022: publicatie website

Andere

Politieverordening ivm goedkeuring gebruik van cameratoezicht op het openbaar domein

19.09.2019: goedkeuring gemeenteraad
22.10.2019: publicatie website

Politiereglement voor een horeca-uitbating

25.01.2018 goedkeuring gemeenteraad
17.06.2021 wijziging gemeenteraad
25.06.2021 publicatie website

Horeca-exploitatie

25.01.2018: goedkeuring gemeenteraad
26.01.2018: publicatie website

Goedkeuren van de politieverordening inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs

21.11.2019: goedkeuring gemeenteraad
28.11.2019: publicatie website

Politiereglement op drankgelegenheden, danspartijen, muziekuitvoeringen, variete- en toneelvoorstellingen

16.03.2021: goedkeuring gemeenteraad
17.09.2021: publicatie website

Politiereglement op de voorkoming en bestrijding van geluidshinder

16.03.2021: goedkeuring gemeenteraad
17.09.2021: publicatie website

Politieverordening betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

18.02.2010: goedkeuring gemeenteraad
09.09.2010 en 17.06.2021: aangepast gemeenteraad
25.06.2021: publicatie website

Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen

17.06.2021 Goedgekeurd op de Gemeenteraad
25.06.2021: publicatie website

Politiereglement betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark

27.04.2000: goedkeuring gemeenteraad
16.10.2008 en 28.05.2009 gewijzigd door gemeenteraad
21.08.2023 publicatie website

Reglement op de grondconcessie begraving van urnen op het urnenveld

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement op de concessie op de bijzetting van urnen in het columbarium

20.02.2020: goedkeuring gemeenteraad
02.03.2020: publicatie op de website

Reglement betreffende de herdenkingszuilen op de strooiweides op de begraafplaatsen

20.12.2018: goedkeuring gemeenteraad
19.12.2019: gewijzigd gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Verkiezingen zondag 9 juni 2024

Verkiezingen zondag 9 juni 2024 - Instructies betreffende de aanplakking en de algemene maatregelen die genomen dienen te worden om een efficiënte ordehandhaving te verzekeren

Politiereglementen m.b.t mobiliteitsplan

Aanvullend politiereglement: invoeren van een knip ter hoogte van Boshuisweg – klik hier

Aanvullend politiereglement: invoeren van éénrichtingsverkeer in de Heistraat – klik hier 

Aanvullend politiereglement: invoeren van aangepaste snelheid in de Roosten – klik hier

Aanvullend politiereglement: invoeren van snelheidszone 30 – klik hier

Aanvullend politiereglement: invoeren van een fietszone – klik hier