Politiereglementen

Verkeer

Aanvullend politiereglement lorkendreef

20.05.2021: goedkeuring gemeenteraad
27.05.2021: publicatie website

Aanvullend politiereglement al of niet invoeren van éénrichtingsverkeer in het deel van de kerkstraat, dat gelegen is rond de kerk

20.05.2021: goedkeuring gemeenteraad
27.05.2021: publicatie website

Invoeren van een knip in de Reebergenlaan

17.12.2020: goedkeuring gemeenteraad
22.12.2020: publicatie website

Invoeren van een knip in de Naaldboomstraat

25.04.2019: goedkeuring gemeenteraad
13.05.2019: publicatie website

Invoeren van een regeling voor stilstaan en parkeren in een deel van de Dorpsstraat: aanpassing

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
25.04.2019: goedkeuring aanpassing gemeenteraad
13.05.2019: publicatie website

Invoeren van een knip in de Heidedreef

14.02.2019: goedkeuring gemeenteraad
22.02.2019: publicatie website

Invoeren van éénrichtingsverkeer in een deel van de Dorpsstraat

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2018: publicatie website

Invoeren van een regeling voor stilstaan en parkeren in een deel van de Dorpsstraat, ter hoogte van de Hof van de Pastoor

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2018: publicatie website

Invoeren van een regeling voor stilstaan en parkeren in de Kloosterstraat

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2018: publicatie website

Invoeren eenrichtingsverkeer in de Kloosterstraat

20.09.2018: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2018: publicatie website

Invoeren van een parkeerverbod in het doodlopende deel van de Vogelzangstraat

22.02.2018: goedkeuring gemeenteraad
28.02.2018: publicatie website

Invoeren van een parkeerverbod in de Zagerijstraat

19.12.2017: goedkeuring gemeenteraad
21.12.2017: publicatie website

Invoeren van eenrichtingsverkeer in de Bergen te Zandhoven vanaf de Vierselbaan richting centrum

16.11.2017: goedkeuring gemeenteraad
24.11.2017: publicatie website

Herinrichting voor de veilige verkeersdoorstroming van de Liersebaan 26 tot aan het kruispunt met de Schildebaan

16.11.2017: goedkeuring gemeenteraad
24.11.2017: publicatie website

Invoeren van een voorrangsregeling voor het doorgaand verkeer Vierselbaan-Oelegembaan

16.11.2017: goedkeuring gemeenteraad
24.11.2017: publicatie website

Parkeren uitsluitend voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen in een deel van de Liersebaan

14.09.2017: goedkeuring gemeenteraad
20.09.2017: publicatie website

Enkelrichting in de Achterstraat en een deel van de Schoolstraat

14.09.2017: goedkeuring gemeenteraad
20.09.2017: publicatie website

Afbakening bebouwde kommen en invoeren aangepaste snelheidszones 50 km/u buiten de bebouwde kom

22.06.2017: goedkeuring gemeenteraad
30.06.2017: publicatie website

Wijziging stilstaan en parkeren in een deel van de Watersportlaan in Viersel

18.05.2017: goedkeuring gemeenteraad
24.05.2017: publicatie website

Parkeerverbod in een deel van de Amelbergastraat in Zandhoven

17.11.2016: goedkeuring gemeenteraad
28.11.2016: publicatie website

Stilstaan- en parkeerverbod voor politiebureel in de Amelbergastraat

17.11.2016: goedkeuring gemeenteraad
28.11.2016: publicatie website

Parkeerverbod vrachtwagens N14 tussen Goormansstraat en Kerkstraat

18.02.2016: goedkeuring gemeenteraad
29.02.2016: publicatie website

Snelheidsregimes Pulsebaan & Boudewijnlaan

18.10.2014: goedkeuring gemeenteraad
04.11.2014: publicatie website

Snelheidsbeperking in een deel van de Schildebaan

13.02.2014: goedkeuring gemeenteraad
27.02.2014: publicatie website

Aanvullend politiereglement: aanpassen van stilstaan-en parkeerverbod voor het politiebureel in de amelbergastraat te zandhoven

17.11.2016: goedkeuring gemeenteraad
21.11.2019: gewijzigd door gemeenteraad
28.11.2019: publicatie website

Aanvullend politiereglement: invoeren van een knip in de witte hoeve

19.09.2019: goedkeuring gemeenteraad
26.09.2019: publicatie website

Andere