Gepubliceerd op 18/10/2023

RUP Sportcentrum Zandhoven

De gemeente is bezig met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de recreatiezone in de Voetbalstraat, waar sport – en jeugdverenigingen gelegen zijn. Met het RUP wil de gemeente de verenigingen uitbreidingsmogelijkheden geven en de site reorganiseren.

Momenteel zit het project in de fase van het voorontwerp dat wordt uitgewerkt naar voorlopige vaststelling. U kan hier de geactualiseerde versie terugvinden van de proces – en scopingsnota

DOCUMENTEN