Nieuws

Gepubliceerd op 09/01/2023

Speelbabbel 2024

We starten het nieuwe jaar op 9 januari met een gezellig en gezond ontbijt voor groot en klein.

Gepubliceerd op 04/01/2023

Vraag nu je klimaatpremie aan

Samen met het Klimaat- en Energieactieplan werd in de gemeenteraad van november 2022 ook een klimaatpremie goedgekeurd. Je kan in onze gemeente extra subsidies aanvragen.

Gepubliceerd op 20/12/2022

Investeringen in fietsinfrastructuur

Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen.

Gepubliceerd op 01/12/2022

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

De Vlaamse Regering stelde op 1 juli 2022 de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2022-2027 vast, met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Regering keurde ook een conceptnota goed die de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 begeleidt.

Gepubliceerd op 18/11/2022

Dorpspunt in Massenhoven

Het oude gemeentehuis in Massenhoven wordt omgetoverd tot een dorpspunt, dankzij subsidies van Provincie Antwerpen

Gepubliceerd op 17/11/2022

Elektrische deelfietsen in Zandhoven

Snel van A naar B? Spring eens op een elektrische fiets! Met de komst van deelfietsnetwerk Donkey Republic is dat makkelijker dan ooit.

Gepubliceerd op 09/11/2022

De gele doos

Wanneer je als thuiswonende senior in nood verkeert of vermist bent, is het voor de hulpdiensten soms moeilijk om alle nodige gegevens en informatie te vinden waarmee ze jou op dat moment op een correcte manier kunnen helpen of opsporen. Maar met de komst van ‘De gele doos’ komt daar nu verandering in.

Gepubliceerd op 03/11/2022

Een verkeersveiligere schoolomgeving

De buurt rond de Gemeentelijke Basisschool Zandhoven is nu deels fietsstraat en deels zone 30. Zo maken we de omgeving een stuk veiliger voor de vele fietsers. Weet jij trouwens wat de regels zijn in een fietsstraat?