Nieuws

Gepubliceerd op 18/05/2022

Nieuwe fietsroute: Driekanalenroute 49,2 km

Er is weer een nieuwe fietsroute! de Driekanaleroute! Je fietst voorbij verborgen parels: waterrijke beemden, het grootste vleermuizenreservaat van Vlaanderen, akkers, boomgaarden, oude kasteeldomeinen, bossen en beschermd natuurgebied.

Gepubliceerd op 21/04/2022

Geef je feedback over de verkeersveiligheid in Zandhoven

Met Zandhoven Schakelt zoeken we samen met alle Zandhovenaars naar oplossingen om de mobiliteit in onze gemeente vlotter, veiliger en gezonder te maken. Zandhoven werkt hiervoor samen met Mobiel 21, Telraam en Suunta. Het traject start vandaag met een nieuwe fase. Hiermee willen we de feedback van de Zandhovenaren.

Gepubliceerd op 14/04/2022

Samen maken we de mobiliteitsswitch!

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Dat doen we door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen. De trein, tram en bus blijven vaste waarden.

Gepubliceerd op 05/04/2022

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS en plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt. Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over deze documenten.

Gepubliceerd op 14/03/2022

Steun Oekraïne

Omwille van de oorlog in Oekraïne zijn er reeds 2 miljoen mensen op de vlucht. Ook wij dragen ons steentje bij om vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen in onze gemeente en hulp te bieden waar nodig. Lees hier wat jij allemaal kan doen!

Gepubliceerd op 11/02/2022

25% ritkorting voor rolstoelgebruikers of inwoners met een beperkte mobiliteit

Vanaf 1 maart 2022 25% ritkorting voor rolstoelgebruikers of inwoners met een beperkte mobiliteit. Ben je een rolstoelgebruiker of heb je een beperkte mobiliteit en wil je graag op pad? De Dienst Aangepast Vervoer Handicar kan je alle dagen van de week, van 6.30 tot 23 uur, naar je bestemming brengen. De busjes zijn uitgerust met een lift en kunnen drie rolstoelgebruikers en één begeleider vervoeren.