Retributie- en belastingreglementen gemeente Zandhoven

Een retributie is een som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor een dienstverstrekking waar een persoon of een firma zelf heeft om verzocht, eventueel stilzwijgend.

Het bedrag van een retributie staat rechtstreeks in verband met de kosten van de geleverde prestatie. Het is een billijke vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst.

Algemeen

Burgerzaken

Technische dienst

Belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Belasting op markten of bij het standnemen op privaat terrein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Belasting op het verwijderen van niet-reglementair aangeplakte affiches

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie inzake openbare kermissen op het openbaar domein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie op markten of het standnemen op de openbare weg of plein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op openbare kermissen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op markten of het standnemen op de openbare weg of plein en circussen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie op het aanbrengen van overwelvingen van baangrachten

20.05.2021: goedkeuring gemeenteraad
27.05.2021: publicatie op de website

Retributie op de inname van het openbaar domein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website
tot 31.05.2021

Reglement inzake de inname van het openbaar domein

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Secretariaat

Milieu

Financiële dienst

Ruimtelijke ordening

Definitieve vaststelling van de Stedenbouwkundige verordening ‘bouwcode’

Lees hier alles over de goedkeuring van de definitieve vaststelling van de Stedenbouwkundige verordening ‘bouwcode’

Sport en jeugd

Reglement m.b.t. de verdeling van het noodfonds

17.12.2020: goedkeuring gemeenteraad
22.12.2020: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke erkenning van sportverenigingen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake het subsidiëren van een kamp georganiseerd door het jeugdwerk

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor de organisatie van culturele activiteiten van de jeugd

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor het organiseren van opleidingen voor jeugdsportbegeleiders

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake gemeentelijke toelage voor het volgen van vormingscursussen door jeugdsportbegeleiders

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor erkende jeugdhuizen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor het volgen van vormingscursussen jeugdwerk

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de subsidiëring van sportverenigingen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor het kampvervoer van de leden

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor het vervoer van kampmateriaal

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Reglement inzake de gemeentelijke toelage voor verbouwings- en/of saneringswerken aan de verenigingen met eigen lokalen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Subsidiereglement voor het oprichten en verbouwen van gebouwen, lokalen, terreinen en elementaire nutsvoorzieningen voor verenigingen

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Retributie voor het gebruik van het sportcentrum “Het Hofeinde” en de turnzaal van de gemeentelijke basisschool van Zandhoven

19.12.2019: goedkeuring gemeenteraad
23.12.2019: publicatie op de website

Corona

Onderwijs

Massenhoven

Lees hier alles over de goedkeuring van het schoolreglement van de gemeentelijk basisschool Massenhoven

Zandhoven 

Lees hier alles over de goedkeuring van het schoolreglement van de gemeentelijk basisschool Zandhoven